thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-6-ngon-ngu-trung-4-dot-2-khoa-ii-nam-2024
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh 6, Ngôn ngữ Trung 4 đợt 2 khoá 2 năm 2024, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-pham-thanh-van-truoc-khi-bao-ve-luan-an-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-huynh-ai-truoc-khi-bao-ve-luan-an-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-ngon-ngu-anh-5phap-2-trung-3-bo-sung-dot-1-khoa-ii-2024_khai-giang-28-4
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh 5+Pháp 2+ Trung 3 bổ sung đợt 1 Khoá II-2024_Khai giảng 28-4, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-tu-xa-nam-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2024 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cua-nghien-cuu-sinh-tong-thi-lan-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-tong-thi-lan-chi-truoc-khi-bao-ve-luan-an-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-dot-3-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung đợt 3 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-mon-hoc-gdqpan
Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế thông báo về việc nộp học phí môn GDQP&AN cho sinh viên khoá 236, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2024
Căn cứ Thông báo số 128/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 18/01/2024 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-va-dao-tao-cao-hoc-nam-2024
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cao học năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tuyển sinh gồm 04 ngành vào 02 đợt tuyển của năm 2024, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-ngon-ngu-phap-dot-2-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Pháp đợt 2 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-dao-tao-tu-xa-ngon-ngu-anh-khoa-1
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
khai-giang-cac-lop-bang-dai-hoc-thu-hai-khoa-1-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-tu-xa
(HUFLIS) – Sáng ngày 17/12/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức khai giảng Khóa I, các lớp bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo từ xa cho 121 tân học viên. Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024
Để đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập, Đại học Huế thông báo tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cụ thể như sau: (sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-van-tot-nghiep-thac-si-khoa-2021-2023-2020-2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học, gồm: Chi tiết...
quy-che-tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học loại hình đào đạo Bằng đại học thứ hai, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-tu-xa-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa 2023 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-va-huong-dan-ve-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-theo-cap-do-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-cac-truongkhoa-cua-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi các thông tin và hướng dẫn về dạy và học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường/khoa của Đại học Huế, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-lan-thu-2-cho-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế lần thứ 2 cho: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 131.773
Tổng số lượt truy cập: 13.742.857