thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-le-hang
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-huynh-thi-long-ha
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-ngoc-uyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-huynh-thi-long-ha
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-ngoc-uyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-giay-xac-nhan-chung-nhan-giao-duc-the-chat-doi-voi-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-nam-2019
Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-nam-2023
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023 số 71/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2023
Căn cứ Thông báo số 72/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-anh-lien-thong-he-chinh-quy-k18-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên lớp Anh Liên thông hệ Chính quy K18 tại Huế, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2022-63a022397923a
Căn cứ Thông báo số 841/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-hoi-thao-tu-van-tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Chi tiết...
le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2020-2022
Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của các học viên sau hai năm học tập và nghiên cứu, ngày (10/12), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 26 học viên khóa 2020 - 2022 với 03 chuyên ngành (Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc). Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc là khóa đầu tiên của Nhà trường. Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk1-nam-hoc-2022-2023
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2020-2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2020-2022. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-dang-ky-lop-rieng-hoc-phan-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên đăng ký lớp riêng học phần GDTC học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-van-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-rieng-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-hoc-muon-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần học muộn trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất, Đại học Huế tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-tin-cho-lop-b2-chinh-quy-k18-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo các thông tin quan trọng đến học viên lớp bằng hai hệ chính quy K18 tại Huế như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dh-hue-ncs-vo-thuy-linh
Hiện nay, do ảnh hưởng của bão NORU, để đảm bảo an toàn, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế chuyển thời gian bảo vệ luận án của NCS Võ Thúy Linh từ ngày 29/09/2022 sang 8h00 ngày 07/10/2022; địa điểm: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 116.683
Tổng số lượt truy cập: 11.752.270