thong-tin-va-huong-dan-ve-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-theo-cap-do-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-cac-truongkhoa-cua-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi các thông tin và hướng dẫn về dạy và học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường/khoa của Đại học Huế, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-lan-thu-2-cho-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế lần thứ 2 cho: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-xac-nhan-chung-chi-toeic-2-ky-nang-toefl-itp-va-cefr-thi-truoc-ngay-672023
Đại học Huế đã có Quyết định số 939/QĐ-ĐHH, ngày 06/7/2023 ban hành Phụ lục công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ Ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế, thay thế Phụ lục trước đây(thuộc Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020). Quyết định số 939/QĐ-ĐHH có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chi tiết...
thong-bao-cong-khai-thong-tin-luan-an-truoc-khi-bao-ve-lan-2-cap-dai-hoc-hue-cua-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ lần 2 cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
le-tot-nghiep-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy
HUFLIS- Ngày (04/06) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp bằng đại học thứ 2, hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2019 – 2021 đào tạo tại tỉnh Quảng Trị và khóa 2020 – 2023 đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
le-khai-giang-bang-dai-hoc-thu-2-nganh-ngon-ngu-anh
HUFLIS - Chiều ngày 04/06 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng lớp bằng đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa học 2023-2026 cho 58 học viên. Chi tiết...
huong-dan-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-thuc-tap-giang-day-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai-cua-sinh-vien-nganh-viet-nam-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Hướng dẫn thực hiện học phần thực tập cuối khoá "Thực tập giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài" của sinh viên ngành Việt Nam học, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-hoc-phan-hoc-tap-cuoi-khoa
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Quy định về thực hiện học phần học tập cuối khoá của sinh viên các Ngành ngôn ngữ, Ngành Việt Nam học và Ngành Quốc tê học, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
quy-dinh-quan-ly-sinh-vien-di-thuc-tap-o-nuoc-ngoai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Quyết định ban hành Quy định quản lý sinh viên đi thực tập ở nước ngoài, cụ thể chi tiết trong file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk2-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC) và các Trường đại học thành viên; Trường, Khoa thuộc Đại học Huế; Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-le-hang
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-le-hang
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-huynh-thi-long-ha
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-ngoc-uyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-huynh-thi-long-ha
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-ngoc-uyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-giay-xac-nhan-chung-nhan-giao-duc-the-chat-doi-voi-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-nam-2019
Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-nam-2023
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2023 số 71/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2023
Căn cứ Thông báo số 72/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 27/01/2023 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-anh-lien-thong-he-chinh-quy-k18-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên lớp Anh Liên thông hệ Chính quy K18 tại Huế, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 124.519
Tổng số lượt truy cập: 12.711.596