tap-huan-xay-dung-duy-tri-va-quan-ly-ngan-hang-cau-hoi-de-thi
Trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, và tiếp nối công tác bồi dưỡng đội ngũ khảo thí nòng cốt quốc gia đã thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2016, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Cito B.V. (Hà Lan) đã tổ chức thành công lớp tập huấn “Xây dựng, duy trì và quản lý ngân hàng câu hỏi đề thi”. Chi tiết...
khai-giang-lop-boi-duong-giang-vien-huan-luyen-tieng-anh-cot-can-quoc-gia1
Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, sáng ngày (5/8) Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên huấn luyện tiếng Anh cốt cán Quốc gia. Chi tiết...
Vào lúc 8g30 ngày thứ Bảy (20/12/2014) tại Hội trường Tầng 3 - khu Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đai học Huế đã diễn ra lễ Bế giảng khóa  bồi dưỡng về “Sử dụng tiếng Anh để quản lý, hướng dẫn và đánh giá lớp học; sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh; nâng cao phương pháp giảng dạy và đánh giá tài liệu giảng dạy” cho gần 50 học viên là các giáo viên tiếng Anh thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Quảng Bình Chi tiết...
le-be-giang-khoa-boi-duong-nang-luc-tieng-anh-va-phuong-phap-giang-day-tieng-anh-cho-cac-giao-vien-tieng-anh-cac-truong-trung-hoc-pho-thong-thuoc-5-tinh-mien-trung-va-tay-nguyen
Khoá bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho các giáo viên tiếng Anh các trường Trung học phổ thông thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo: Gia lai, Kontum, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế từ ngày 25/12/2013 đến ngày 29/12/2013 đã hoàn thành tốt đẹp. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 4
Tổng số lượt xem trang này: 17.862
Tổng số lượt truy cập: 15.153.965