khai-giang-cac-lop-bang-dai-hoc-thu-hai-khoa-1-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-tu-xa
(HUFLIS) – Sáng ngày 17/12/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức khai giảng Khóa I, các lớp bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo từ xa cho 121 tân học viên. Chi tiết...
le-tot-nghiep-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy
HUFLIS- Ngày (04/06) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp bằng đại học thứ 2, hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2019 – 2021 đào tạo tại tỉnh Quảng Trị và khóa 2020 – 2023 đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
le-khai-giang-bang-dai-hoc-thu-2-nganh-ngon-ngu-anh
HUFLIS - Chiều ngày 04/06 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng lớp bằng đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa học 2023-2026 cho 58 học viên. Chi tiết...
le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2020-2022
Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của các học viên sau hai năm học tập và nghiên cứu, ngày (10/12), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 26 học viên khóa 2020 - 2022 với 03 chuyên ngành (Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc). Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc là khóa đầu tiên của Nhà trường. Chi tiết...
55-sinh-vien-tot-nghiep-dai-hoc-chinh-quy-loai-hinh-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc
HUFL-Ngày (19/06) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân loại hình Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, ngành Sư phạm tiếng Anh hệ chính quy, khóa học 2020 - 2022. Chi tiết...
le-tot-nghiep-bang-dai-hoc-thu-2-he-chinh-quy-khoa-2019-2022
HUFL-Ngày (09/04) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp bằng đại học thứ 2, hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh, khóa học 2019 – 2022. Chi tiết...
le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2018-2020
HUFL-Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của các học viên sau hai năm học tập, ngày (05/12), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 27 học viên khóa 2018 - 2020 với hai chuyên ngành “Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh và Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu”. Chi tiết...
khai-giang-lop-bang-dai-hoc-thu-2-va-lop-lien-thong-khoa-2019-2021
HUCFL- Ngày (09/05) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Bằng đại học thứ 2  và lớp Sư phạm tiếng Anh liên thông hệ chính quy K15, khóa 2019 – 2021.  Chi tiết...
ra-mat-dich-vu-viettelpay-ngan-hang-so-cho-sinh-vien-ngoai-ngu-khong-chuyen
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) trong việc nộp học phí và các tiện ích khác, sáng ngày (23/11) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Viettel chi nhánh Thừa Thiên Huế khai trương dịch vụ ViettelPay – ngân hàng số của người việt. Chi tiết...
dao-tao-theo-dinh-huong-chat-luong-cao:-kho-nhung-phai-trien-khai
Trước áp lực phải nâng trần học phí để tự chủ tài chính, hướng đi của Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế tính đến là nâng cao chất lượng tất cả các ngành đào tạo theo hướng mới, mặc dù đây là giải pháp có thể gặp rủi ro. Chi tiết...
le-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-co-so-cho-nghien-cuu-sinh-khoa-nam-2013-va-2014-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-tieng-anh
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ tiếng Anh (mã số: 62 14 01 11, hệ đào tạo tập trung (3 năm) của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tuyển sinh những khoá đầu tiên vào năm 2013. Chi tiết...
hoi-nghi-tong-ket-kien-tap-thuc-tap-su-pham-thuc-tap-cuoi-khoa-va-nha-tuyen-dung-nam-hoc-2017-2018
Ngày 19/1, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Kiến tập, Thực tập Sư phạm, thực tập cuối khóa và Nhà tuyển dụng năm học 2017 – 2018 và Triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018. Chi tiết...
Sinh viên năm thứ nhất tải file đính kèm về giải nén, xem trước thông tin để dễ dàng thực hiện các hướng dẫn sau khi được tập huấn về đào tạo tín chỉ. Ngoài ra, sinh viên theo đường link sau tải các thông tin về dạy và học ngoại ngữ không chuyên: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-danh-cho-sinh-vien-nam-1-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-tai-truong-dhnn-dhh Chi tiết...
Sinh viên phúc khảo điểm thi học phần trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn trên, nhà trường không nhận đơn phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại phòng Khảo thí - Đảm báo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 40.717
Tổng số lượt truy cập: 13.852.283