Trường Đại học Ngoại ngữ công khai đề án tổ chức thi ĐGNL và cấp chứng chỉ NLNN cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-09092018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ trình độ B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 09/09/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-dgnlnn-dot-thi-ngay-0962018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi được tổ chức dành cho sinh viên đại học chính quy vào ngày 09/6/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp. Chi tiết...
ket-qua-thi-danh-gia-nlnn-ngay-12112017-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 12/11/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế  (Xem chi tiết file đính kèm) và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo: Chi tiết...
ket-qua-thi-dg-nlnn-dot-thi-ngay-01102017-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 01/10/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-danh-gia-nlnn-ngay-0142017-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 01/04/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-dg-nlnn-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-26022017
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 26/02/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-dg-nlnn-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-18122016
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 18/12/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-dg-nlnn-ngay-23102016-tai-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 23/10/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-dg-nlnn-tieng-anh-bac-3-5-ngay-09102016-tai-truong-cao-dang-cong-nghiep-tuy-hoa
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 09/10/2016 tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-dg-nlnn-ngay-1092016-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 10/9/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
ket-qua-thi-dgnlnn-ngay-0492016-tai-truong-pho-thong-quoc-te-newton-ha-noi
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 04/9/2016 tại Trường Phổ thông Quốc tế Newton - Hà Nội, và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo (Xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 28.885
Tổng số lượt truy cập: 13.852.419