de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-tu-xa-nam-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2024 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-tu-xa-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa 2023 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023-65445dcc81e3a
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 5.164
Tổng số lượt truy cập: 13.742.646