thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-danh-cho-sinh-vien-nam-2-3-4
Trường thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-lan-1-nam-hoc-2023-2024
Trường thông báo lịch thi kết thúc học phần HKIII (lần 1) năm học 2023-2024, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023-lich-thi-kthp-hoc-ky-3-dot-3-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐH ngoại ngữ thông báo lịch thi KTHP học kỳ 3 (đợt 3), Lịch thi và danh sách sinh viên tham gia thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023. Sinh viên theo dõi lịch thi trong các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-xet-don-xin-tham-gia-thi-phu-va-ke-hoach-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023. Sinh viên xem kỹ nội dung thông báo và kết quả xét duyệt trên các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-cac-hoc-phan-cua-cac-lop-nam-thu-2-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2022-2023 của các lớp năm thứ 2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra để nắm thông tin.  Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-cac-lop-nam-thu-1-nam-thu-3-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2022-2023 của các lớp năm thứ 1, năm thứ 3.  Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-cac-hoc-phan-cua-cac-lop-nam-thu-4-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2022-2023 của các lớp năm thứ 4. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra để nắm thông tin. Sinh viên có vấn đề gì liên quan đến lịch thi thì liên hệ Phòng KT&BĐCLGD (Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ) để được giải quyết. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-1-sau-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt 1, sau học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-phu-dot-1-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trong học kỳ I năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, Nhà trường đã tạo điều kiện cho tất cả sinh viên vắng kỳ thi chính có thể tham gia kỳ thi phụ do gặp phải các trở ngại mà dịch bệnh gây ra trong suốt quá trình dự thi Kết thúc học phần. Nay, học kỳ I năm học 2022 – 2023 diễn ra trong điều kiện bình thường, vì vậy công tác tổ chức thi kết thúc học phần tiếp tục được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-trinh-to-chuc-thi-kthp
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi Quyết định ban hành Quy trình tổ chức thi KTHP, sinh viên vui lòng xem đầy đủ thông tin ở file đính kèm. Chi tiết...
huong-dan-quy-trinh-nop-don-tham-gia-ky-phi-phu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi hướng dẫn quy trình nộp đơn tham gia kỳ thi phụ, sinh viên vui lòng xem đầy đủ thông tin ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, vui lòng xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo đến sinh viên lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khoá sau học kỳ I, năm học 2022-2023, cụ thể xem trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo đến sinh viên lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-2-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi phụ Đợt 2 - sau học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 vào ngày 03/12/2022, sinh viên theo dõi lịch thi cụ thể trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-phu-dot-2-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Sau khi kỳ đánh giá kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tổ chức thi phụ Đợt 1 cho sinh viên.  Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-hoc-ky-3-dot-1-nam-hoc-2022-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo lịch thi học kì 3 (đợt 1) năm học 2022-2023 cụ thể như sau: (sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...
lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-i-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo Lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt I-sau học kỳ 2 năm học 2021-2022, sinh viên theo dõi thông tin về lịch thi và danh sách sinh viên dự thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Sau khi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tiếp nhận đơn xin hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-thi-hsk-hskk-dot-16102022-da-nop-le-phi
Trường gửi danh sách thí sinh đăng ký thi HSK, HSKK đợt 16/10/2022 đã nộp lệ phí qua tài khoản ngân hàng tính đến ngày 30/08/2022, thí sinh kiểm tra trong file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 101.047
Tổng số lượt truy cập: 12.925.824