thong-tin-va-huong-dan-ve-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-theo-cap-do-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-cac-truongkhoa-cua-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi các thông tin và hướng dẫn về dạy và học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường/khoa của Đại học Huế, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-dgnl-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-4-thang-12-nam-2021-va-to-chuc-thi-het-cap-do-a1-a2-hoc-ky-2-hoc-ky-3-dot-2-3-nam-hoc-2020-2021-theo-hinh-thuc-truc-tuyen
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 4 năm 2021 và tổ chức thi hết cấp độ A1,A2 học kỳ 2, học kỳ 3 (Đợt 2, 3) năm học 2020-2021 trong tháng 12/2021. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-nnkc-dot-3-thang-6-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021, chia thành 2 đợt thi dành cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-nop-hoc-phi-nnkc-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021-va-cac-hoc-ky-con-no-doi-voi-sinh-vien-cac-truong
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp nên Trường sẽ không tổ chức thu học phí NNKC trực tiếp tại Trường theo như kế hoạch đã thông báo trước đó vào ngày 01/04/2021 mà sinh viên sẽ thực hiện nộp học phí NNKC theo 1 trong 2 hình thức sau:  Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-3-thang-52021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 3 năm 2021 vào tháng 5/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-hoc-ky-2-va-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-va-cac-hoc-ky-con-no
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (ĐHNN) thông báo cho tất cả sinh viên của Đại học Huế (ĐHH) đã và đang học ngoại ngữ không chuyên (NNKC) tại trường ĐHNN về kế hoạch nộp học phí cho học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020-2021 và những học kỳ còn nợ trước đó như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-cap-do-b1-dot-2-thang-03-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 2 năm 2021 vào tháng 03/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-cap-do-b1-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-dot-1-thang-1-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 1 năm 2021 vào tháng 01/2021 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-dau-ra-ngoai-ngu-khong-chuyen-bac-36-b1-dot-2-thang-11-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) bậc 3/6 (B1) đợt 2 năm 2020 vào tháng 11/2020 cho sinh viên đại học chính quy của Đại học Huế. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 9.783
Tổng số lượt truy cập: 13.532.091