Tài liệu hướng dẫn thi trực tuyến trên hệ thống http://testing.hucfl.edu.vn/ dành cho sinh viên tham gia Kỳ đánh giá kết thúc học phần, năm học 2021 - 2022. Xem chi tiết file đinh kèm. Chi tiết...
huong-dan-cai-dat-va-su-dung-phan-mem-safe-exam-browser-phuc-vu-thi-kthp-hki-danh-cho-sinh-vien
Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Safe Exam Browser trên máy tính để thi Kết thúc học phần dành cho sinh viên, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
Quy trình xin tham dự kỳ thi phụ được thực hiện theo trình tự các bước như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 22.716
Tổng số lượt truy cập: 13.852.392