thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-anh-lien-thong-he-chinh-quy-k18-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên lớp Anh Liên thông hệ Chính quy K18 tại Huế, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2022-63a022397923a
Căn cứ Thông báo số 841/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-tin-cho-lop-b2-chinh-quy-k18-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo các thông tin quan trọng đến học viên lớp bằng hai hệ chính quy K18 tại Huế như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-cac-lop-b2-he-chinh-quy-nam-hoc-2019-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điểm kết quả thi tốt nghiệp của các lớp B2 hệ chính quy năm học 2019-2022 tại trường, cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-lop-anh-bang-2-k17-chinh-quy-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến học viên Anh B2 K17 tại Huế các thông tin quan trọng, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-tot-nghiep-lop-anh-b2-k15-a-b-tai-hue
Trường thông báo kết quả thi tốt nghiệp các lớp Anh B2 K15 tại Huế, học viên vui lòng xem chi tiết các file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k17-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K17 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-nam-hoc-2020-2021-chuong-trinh-dao-tao-bang-dai-hoc-thu-2
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần “ Thực tập cuối khóa ” bắt đầu từ 9/2021 đến tháng 15/12/2021.  Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-tai-nghe-an-va-da-nang
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Nghệ An và Đà Nẵng, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-huong-dan-thuc-tap-cua-lop-anh-b2-k15-quang-tri
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông báo hướng dẫn thực tập đến sinh viên lớp Anh B2 K15 tại Quảng Trị, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k16-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K16 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-lien-thong-k16-tai-gia-lai
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp hệ liên thông đào tạo tại Gia Lai, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-cac-lop-sp-tieng-anh-lien-thong-ba-ria-vung-tau-va-daklak
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh Liên thông K16 Bà Rịa Vũng Tàu và DakLak cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)   Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-chinh-quy-k15-tai-da-nang
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Đà Nẵng cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-lien-thong-k15-tai-gia-lai-va-daklak
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Gia Lai và Đăk Lăk cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-cho-cac-lop-anh-bang-2-k15-tai-nghe-an
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Nghệ An cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-va-lien-thong-he-chinh-quy-k15-tai-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 K15 tại Huế, hệ chính quy như sau (vui lòng xem file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-nganh-ngon-ngu-anh-bang-2-he-chinh-quy-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến sinh viên kết quả thi tốt nghiệp bằng 2, hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh năm 2019 cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-lop-anh-b2-k13-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp Anh B2 K13 tại Huế, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 5.394
Tổng số lượt truy cập: 13.742.865