quy-che-tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học loại hình đào đạo Bằng đại học thứ hai, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
huong-dan-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-thuc-tap-giang-day-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai-cua-sinh-vien-nganh-viet-nam-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Hướng dẫn thực hiện học phần thực tập cuối khoá "Thực tập giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài" của sinh viên ngành Việt Nam học, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-hoc-phan-hoc-tap-cuoi-khoa
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Quy định về thực hiện học phần học tập cuối khoá của sinh viên các Ngành ngôn ngữ, Ngành Việt Nam học và Ngành Quốc tê học, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
quy-dinh-quan-ly-sinh-vien-di-thuc-tap-o-nuoc-ngoai
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Quyết định ban hành Quy định quản lý sinh viên đi thực tập ở nước ngoài, cụ thể chi tiết trong file đính kèm Chi tiết...
quy-dinh-ve-xet-tot-nghiep-dai-hoc-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi-bo-sung-sua-doi
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy định về xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ (bổ sung, sửa đổi), vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
quy-dinh-thuc-hien-khoa-luan-tot-nghiep
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy định về thực hiện Khoá luận tốt nghiệp đại học, vui lòng xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-trinh-do-thac-si
Đại học Huế Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-trinh-do-tien-si
Đại học Huế Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ, xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
quy-che-dao-tao-dai-hoc-theo-he-thong-tin-chi-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, cụ thể chi tiết trong file đính kèm Chi tiết...
huong-dan-thuc-hien-hoc-phan-kien-tap-thuc-tap-su-pham-trong-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-chuyen-nganh-tieng-anh-su-pham-bac-tieu-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Hướng dẫn thực hiện học phần "Kiến tập - Thực tập sư phạm" trong đào tạo theo học chế tín chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Sư phạm bậc tiểu học, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
quy-dinh-ve-xet-tot-nghiep-dai-hoc-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy định về xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 2.564
Tổng số lượt truy cập: 13.532.325