thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-thuc-hien-nam-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2025 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-x
Hội thảo Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giáo dục Ngôn ngữ là một hoạt động học thuật uy tín hàng năm do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước. Chi tiết...
hoi-nghi-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-661e3cf8b6ed9
HUFLIS - Vào sáng ngày 13/04/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học với sự tham gia của các báo cáo viên với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-hoi-nghi-tap-huan-nghien-cuu-khoa-hoc
Nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, học viên sau đại học và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học như sau: Chi tiết...
buoi-gap-va-trao-doi-voi-cac-chu-nhiem-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2023-va-2024
Vào ngày 29/02/2024, Phòng KH,CN&HTQT đã có buổi gặp và trao đổi với các cán bộ - giảng viên và sinh viên là chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023 và 2024. Chi tiết...
hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix
HUFLIS- Ngày 24/11/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và Đại học Hoàng Gia Buriram (Thái Lan), đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX với hơn 200 báo cáo viên và người tham dự trong nước và quốc tế. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix-64dc95472b9d9
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023. Chi tiết...
tap-huan-ky-nang-viet-de-xuat-nghien-cuu-va-xay-dung-thuyet-minh-de-tai-khcn-cap-co-so
Sáng ngày 25/7/2023, Phòng KH,CN&HTQT đã tổ chức thành công buổi Tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở” trực tuyến trên nền tảng Zoom. Tập huấn đã thu hút hơn 120 người tham dự là cán bộ - giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2024
Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị - Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên. - Sinh viên năm 1, 2 của năm học 2022-2023. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tap-huan-ky-nang-viet-de-xuat-nghien-cuu-va-xay-dung-thuyet-minh-de-tai-khcn-cap-co-so
Để hỗ trợ cho sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ - giảng viên trẻ nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có kế hoạch tổ chức Tập huấn kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở, cụ thể như sau: Chi tiết...
hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2023
Vào ngày 8/7/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2023
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2022-2023 và chào mừng kỷ niệm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế (KH,CN&HTQT) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix-thong-bao-so-2
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-thuc-hien-nam-2024
Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024 như sau: Chi tiết...
hoi-nghi-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc
Vào ngày 15/4/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức thành công Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học với chủ đề “Hướng dẫn phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định tính” với sự tham gia của diễn giả PGS.TS. Lê Phạm Hoài Hương và TS. Nguyễn Thị Bảo Trang. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, học viên sau đại học và sinh viên vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Chi tiết...
hoi-thao-chuyen-de-chatgpt-va-tuong-lai-giang-day-ngoai-ngu-tai-viet-nam
HUFLIS - Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “ChatGPT và Tương lai giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam” với sự tham gia của diễn giả PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (trường ĐH Tin học _ Ngoại ngữ TP. HCM) và khoảng 100 cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên quan tâm. Chi tiết...
thong-bao-viet-bai-va-tham-du-hoi-thao-khoa-hoc-lien-truong-ve
Đơn vị đồng tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường ĐHQT Hồng Bàng. Chi tiết...
toa-dam-chuan-dau-ra-ve-nang-luc-ngoai-ngu-cho-sinh-vien-chuyen-ngu:-thach-thuc-va-giai-phap
HUFLIS- Vào chiều ngày 06 tháng 10 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã đăng cai tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ: Thách thức và giải pháp” nhằm nhìn nhận thực tế về chương trình đào tạo chuyên ngữ và thảo luận các giải pháp trong việc xây dựng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ ở trong các trường đại học và cao đẳng khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây là diễn đàn kết nối và cơ hội chia sẻ kinh nghiệm nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chuyên ngữ đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 24.421
Tổng số lượt truy cập: 13.742.612