Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV với chủ đề “Đánh giá các hoạt động hỗ trợ sinh viên và phong trào Đoàn – Hội” vào ngày 28/01/2018 (Chủ nhật). Để Hội nghị diễn ra hiệu quả, đề nghị Lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện những công việc cụ thể ở trong file đính kèm. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017, từ 10 tháng 9 đến 04 tháng 12 năm 2016 Nhà trường đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho tất cả sinh viên các khoá từ K10 đến K13. Nhìn chung đại bộ phận sinh viên của các đơn vị đều tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nộp và làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu ý thức trong việc học tập như: vắng học, không làm bài thu hoạch, làm bài thu hoạch không đạt yêu cầu… Chi tiết...
Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 3-4/2016, đồng thời triển khai một số công tác trong tháng 5-6/2016, Ban Giám hiệu Nhà trường có kế tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV. Để Hội nghị diễn ra hiệu quả, Trường yêu cầu Lãnh đạo các khoa thực hiện các nội dung sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 11.783
Tổng số lượt truy cập: 15.153.480