thong-bao-dang-ky-tham-gia-seminar-tu-van-chuong-trinh-thuc-tap-1-nam-tai-nhat-ban-co-ho-tro-sinh-hoat-phi
Đối tượng: Sinh viên năm 3/4-Khoa NN&VH Nhật Bản & Sinh viên Khoa Tiếng Anh học ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật Chi tiết...
tai-lieu-tap-huan-cong-tac-co-van-hoc-tap
Trường gửi tài liệu liên quan đến tập huấn công tác cố vấn học tập, quý Thầy/Cô vui lòng xem chi tiết trong link đính kèm. Chi tiết...
tuyen-dung-bien-phien-dich-lam-viec-tai-nhat-ban-nam-2023
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 16 (K16) sắp ra trường có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng đến từ Nhật Bản để tìm kiếm việc làm và định hướng việc làm trong tương lại, CÔNG TY CỔ PHẦN ALMINE tổ chức buổi giải thích và phỏng vấn về việc tuyển dụng Biên – phiên dịch làm việc tại Nhật Bản đối với sinh viên K16 và sinh viên các khóa trước đã tốt nghiệp của Khoa NN&VH Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-tin-hoc-bong-cuatong-lanh-su-quan-nhat-ban-tai-da-nang
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng xin trân trọng thông báo các chương trình học bổng đến Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế như sau: Chi tiết...
thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep-64f83e5464edd
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo buộc thôi học đối với những sinh viên kể từ học kỳ II năm học 2022 – 2023 (danh sách kèm theo). Lý do: Nghỉ học không phép quá thời gian quy định. Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thu-hoc-phi-cua-hoc-ky-ii-2022-2023
Điều chỉnh thời gian thu học phí HK II, 2022-2023 do phầm mềm quản lý thu học phí chính quy của Nhà trường đang được sửa chữa để nâng cấp một số nội dung quản lý thu nên thời gian thu học phí đã được thông báo tại Thông báo số 323/TB-ĐHNN ngày 11/04/20223 được điều chỉnh lại như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ theo Quyết định số 187/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 10 tháng 03 năm 2023 quy định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ngày 22 tháng 08 năm 2022 ban hành Quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-vi-pham-noi-quy-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy định trong học kỳ I năm học 2022-2023, kèm theo danh sách sinh viên vi phạm. (sinh viên liên hệ Lớp trưởng lớp truyền thống để biết thông tin chi tiết) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do-64224cd3e44f2
Trong học kỳ II năm học 2022 – 2023, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo).  Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và công văn 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-ĐHNN ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc điều chỉnh mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023 thay thế cho Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN đã ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022. Chi tiết...
cong-ty-takatsu-nhat-ban-chi-nhanh-tp-hue-to-chuc-buoi-tu-van-viec-lam-cho-sinh-vien-khoa-nnvh-nhat-ban
Ngày 17/03/2023, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn Công ty Takatsu (Nhật Bản) chi nhánh tại Thành phố Huế. Phía công ty đã tổ chức buổi tư vấn và giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên của Khoa NN&VH Nhật Bản. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-18
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2022-2023, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 18, cụ thể như sau: Chi tiết...
tuyen-dung-phien-dich-vien-lam-viec-tai-nhat-ban-cua-tap-doan-phuc-loi-xa-hoi-aomori-danh-cho-sinh-vien-khoa-nnvh-nhat-ban
Nhằm mở ra cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho các bạn sinh viên của Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, chiều ngày 20/12/2022, Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt các bạn sinh viên năm 4 của Khoa NN&VH Nhật Bản để giải thích về việc tuyển dụng vị trí phiên dịch viên làm việc tại Nhật Bản. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Đại học Huế ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế (theo file đính kèm); Chi tiết...
thong-bao-nhan-khen-thuong-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-va-khen-thuong-nam-hoc-2021-2022
Vừa qua, Trường đã công bố các quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về sinh viên đạt các danh hiệu sau: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-va-khen-thuong-sinh-vien-dat-danh-hieu-nam-hoc-2021-2022
Trường thông báo các quyết định khen thưởng trong tuyển sinh đại học năm 2022 và khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-ky-nang-giao-tiep-trong-cong-viec-japan-basic
Nhằm hỗ trợ sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế trong việc đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc, Hiệp hội Giáo dục Kế toán toàn Nhật Bản – Tổ chức pháp nhân công ích (Zenkei), Văn phòng hành chính Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực châu Á tiếp tục tổ hỗ trợ 30 suất thi miễn phí đối với Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc - Japan Basic. Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ I năm học 2022 – 2023, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo).    Chi tiết...
ke-hoach-to-chuctuan-sinh-hoat-cong-dan-sv-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 – 2023; Thực hiện Công văn số 1370/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Đại học Huế về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2022 – 2023; căn cứ vào tình hình thực tế và các điều kiện liên quan, Trường ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm học 2022 – 2023 dành cho sinh viên các khóa, với một số nội dung sau đây: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ theo Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 101.743
Tổng số lượt truy cập: 12.711.472