thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-vi-pham-noi-quy-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy định trong học kỳ I năm học 2022-2023, kèm theo danh sách sinh viên vi phạm. (sinh viên liên hệ Lớp trưởng lớp truyền thống để biết thông tin chi tiết) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do-64224cd3e44f2
Trong học kỳ II năm học 2022 – 2023, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo).  Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và công văn 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-ĐHNN ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc điều chỉnh mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023 thay thế cho Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN đã ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022. Chi tiết...
cong-ty-takatsu-nhat-ban-chi-nhanh-tp-hue-to-chuc-buoi-tu-van-viec-lam-cho-sinh-vien-khoa-nnvh-nhat-ban
Ngày 17/03/2023, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn Công ty Takatsu (Nhật Bản) chi nhánh tại Thành phố Huế. Phía công ty đã tổ chức buổi tư vấn và giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên của Khoa NN&VH Nhật Bản. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-18
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2022-2023, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 18, cụ thể như sau: Chi tiết...
tuyen-dung-phien-dich-vien-lam-viec-tai-nhat-ban-cua-tap-doan-phuc-loi-xa-hoi-aomori-danh-cho-sinh-vien-khoa-nnvh-nhat-ban
Nhằm mở ra cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho các bạn sinh viên của Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, chiều ngày 20/12/2022, Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt các bạn sinh viên năm 4 của Khoa NN&VH Nhật Bản để giải thích về việc tuyển dụng vị trí phiên dịch viên làm việc tại Nhật Bản. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Đại học Huế ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế (theo file đính kèm); Chi tiết...
thong-bao-nhan-khen-thuong-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-va-khen-thuong-nam-hoc-2021-2022
Vừa qua, Trường đã công bố các quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về sinh viên đạt các danh hiệu sau: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-va-khen-thuong-sinh-vien-dat-danh-hieu-nam-hoc-2021-2022
Trường thông báo các quyết định khen thưởng trong tuyển sinh đại học năm 2022 và khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu năm học 2021-2022, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-ky-nang-giao-tiep-trong-cong-viec-japan-basic
Nhằm hỗ trợ sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế trong việc đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc, Hiệp hội Giáo dục Kế toán toàn Nhật Bản – Tổ chức pháp nhân công ích (Zenkei), Văn phòng hành chính Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực châu Á tiếp tục tổ hỗ trợ 30 suất thi miễn phí đối với Kỳ thi đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công việc - Japan Basic. Chi tiết...
thong-bao-ra-soat-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ I năm học 2022 – 2023, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo).    Chi tiết...
ke-hoach-to-chuctuan-sinh-hoat-cong-dan-sv-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20 tháng 09 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 – 2023; Thực hiện Công văn số 1370/ĐHH-ĐTCTSV ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Đại học Huế về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2022 – 2023; căn cứ vào tình hình thực tế và các điều kiện liên quan, Trường ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – SV” năm học 2022 – 2023 dành cho sinh viên các khóa, với một số nội dung sau đây: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ theo Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-sinh-vien-di-hoc-1-nam-tai-truong-dai-hoc-hokkaido-kyouiku-nhat-ban
Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh sinh viên đi học 1 năm tại trường đại học Hokkaido Kyouiku, Nhật Bản, cụ thể như sau: Chi tiết...
chuong-trinh-talkshow-ve
HUFLIS- Chiều ngày 21/10/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã diễn ra chương trình Talkshow với chủ đề “Cơ hội việc làm đối với sinh viên ngoại ngữ trong ngành CNTT (IT)”. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-workshop-online-con-duong-nao-cho-sinh-vien-nganh-ngon-ngu-nhat-cua-hoc-vien-ehle
Như trao đổi ở cuộc gặp gần nhất giữa lãnh đạo hai trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Học viện EHLE vào ngày 20/09/2022, để tiếp tục các chương trình giao lưu, trang bị kiến thức cần thiết cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật, trong tháng 10 và tháng 11 này, Công ty EHLE Việt Nam cùng Học viện EHLE tổ chức chuỗi 4 Workshop mang tên “Con đường nào cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật”. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-kham-suc-khoe-cho-sinh-vien-khoa-k19
Nhằm hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên Khóa 19, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Bệnh viện Trường Đại học Y dược, Đại học Huế tổ chức đợt khám sức khỏe cho sinh viên năm Nhất của Trường Đại học Ngoại ngữ. Kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-do-vi-pham-cac-quy-dinh-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm quy định về việc nộp học phí, quy chế thi và không tham gia Bảo hiểm Y tế học kỳ II năm học 2021-2022 (vui lòng xem toàn văn các quyết định trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-ky-nang-giao-tiep-co-ban-trong-cong-viec-japan-basic
Trong chuyến viếng thăm và làm việc với Khoa NN&VH Nhật Bản ngày 19/9/2022, công ty Zenkei đã giới thiệu chương trình E-learning về đánh giá kỹ năng giao tiếp trong công việc. Chi tiết...
40-suat-hoc-bong-cho-sinh-vien-vuot-kho-vuon-len-trong-hoc-tap
HUFLIS - Để động viên, hỗ trợ, khuyến khích tinh thần học tập của các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, sáng ngày 20/9 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với đại diện các nhà hảo tâm trao 40 suất học bổng cho 40 sinh viên năm cuối của Trường có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học đã vươn lên trong học tập, trị giá mỗi suất học bổng 1 triệu đồng. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 96.469
Tổng số lượt truy cập: 11.752.137