thong-bao-ket-qua-thi-cap-chung-chi-nnkc-dot-thi-19032017
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ ĐỢT THI 19/03/2017 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên. Sinh viên tải file đính kèm tương ứng để xem kết quả cụ thể. Chi tiết...
ket-qua-cap-chung-chi-nnkc-dot-thi-14012017-va-thoi-gian-nhan-don-phuc-khao
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ đợt thi 14/01/2017 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên. Chi tiết...
ket-qua-phuc-khao-nnkc-dot-thi-28082016
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
ket-qua-thi-cap-chung-chi-dot-thi-2882016-danh-cho-sinh-vien-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen
Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ ĐỢT THI 28/8/2016 dành cho sinh viên học ngoại ngữ không chuyên. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-cap-chung-chi-nnkc-dot-thi-2952016
Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả, điểm sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân chậm nhất đến hết ngày 11/6/2016. Thời gian nhận chứng chỉ: Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể thời gian về việc nhận chứng chỉ của các đợt sau. Chi tiết...
diem-thi-hoc-phan-hki-avcb-cua-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Sinh viên thắc mắc về điểm đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo từ ngày công bố điểm đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2014. Xem chi tiết tại đây. Chi tiết...
diem-thi-nnkc-dot-thi-ngay-862014
Download kết quả điểm tại đây Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 21.961
Tổng số lượt truy cập: 13.852.559