thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-6-ngon-ngu-trung-4-dot-2-khoa-ii-nam-2024
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh 6, Ngôn ngữ Trung 4 đợt 2 khoá 2 năm 2024, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-pham-thanh-van-truoc-khi-bao-ve-luan-an-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-huynh-ai-truoc-khi-bao-ve-luan-an-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-ngon-ngu-anh-5phap-2-trung-3-bo-sung-dot-1-khoa-ii-2024_khai-giang-28-4
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh 5+Pháp 2+ Trung 3 bổ sung đợt 1 Khoá II-2024_Khai giảng 28-4, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cua-nghien-cuu-sinh-tong-thi-lan-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-tong-thi-lan-chi-truoc-khi-bao-ve-luan-an-cap-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-dot-3-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung đợt 3 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-mon-hoc-gdqpan
Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế thông báo về việc nộp học phí môn GDQP&AN cho sinh viên khoá 236, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2024
Căn cứ Thông báo số 128/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 18/01/2024 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-va-dao-tao-cao-hoc-nam-2024
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cao học năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tuyển sinh gồm 04 ngành vào 02 đợt tuyển của năm 2024, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-ngon-ngu-phap-dot-2-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Pháp đợt 2 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-dao-tao-tu-xa-ngon-ngu-anh-khoa-1
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024
Để đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập, Đại học Huế thông báo tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cụ thể như sau: (sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-le-bao-ve-luan-van-tot-nghiep-thac-si-khoa-2021-2023-2020-2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học, gồm: Chi tiết...
thong-tin-va-huong-dan-ve-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-theo-cap-do-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat-cac-truongkhoa-cua-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi các thông tin và hướng dẫn về dạy và học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường/khoa của Đại học Huế, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-lan-thu-2-cho-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế lần thứ 2 cho: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-xac-nhan-chung-chi-toeic-2-ky-nang-toefl-itp-va-cefr-thi-truoc-ngay-672023
Đại học Huế đã có Quyết định số 939/QĐ-ĐHH, ngày 06/7/2023 ban hành Phụ lục công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ Ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế, thay thế Phụ lục trước đây(thuộc Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020). Quyết định số 939/QĐ-ĐHH có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chi tiết...
thong-bao-cong-khai-thong-tin-luan-an-truoc-khi-bao-ve-lan-2-cap-dai-hoc-hue-cua-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ lần 2 cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk2-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC) và các Trường đại học thành viên; Trường, Khoa thuộc Đại học Huế; Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-nguyen-thi-le-hang
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 44.743
Tổng số lượt truy cập: 13.742.810