thong-bao-to-chuc-le-bao-ve-luan-van-thac-si-khoa-2020-2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học khoá 2020-2022. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-dang-ky-lop-rieng-hoc-phan-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên đăng ký lớp riêng học phần GDTC học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-van-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-rieng-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-hoc-muon-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần học muộn trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất, Đại học Huế tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-luan-an-cua-ncs-vo-nguyen-da-thao
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-tin-cho-lop-b2-chinh-quy-k18-tai-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo các thông tin quan trọng đến học viên lớp bằng hai hệ chính quy K18 tại Huế như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dh-hue-ncs-vo-thuy-linh
Hiện nay, do ảnh hưởng của bão NORU, để đảm bảo an toàn, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế chuyển thời gian bảo vệ luận án của NCS Võ Thúy Linh từ ngày 29/09/2022 sang 8h00 ngày 07/10/2022; địa điểm: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế. Chi tiết...
thong-tin-dao-tao-theo-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-k19-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông tin về đào tạo theo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-vo-thuy-linh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
thong-bao-cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-ncs-vo-thuy-linh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-dh-hue-tai-quang-tri-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-kinh-phi-mon-gdqpan
Căn cứ kế hoạch học tập môn GDQPAN năm học 2022-2023 giữa Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế với các Trường, Khoa, Phân hiệu thuộc đại học Huế và các cơ sở giáo dục liên kết đào tạo. Nay thông báo cho sinh viên về việc nộp kinh phí môn học GDQPAN năm học 2022-2023 qua tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk2-va-hk3-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 2 và học kỳ 3 năm học 2021-2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-hue-cho-ncs-huynh-thi-hoa-sen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Chi tiết...
cong-khai-thong-tin-luan-an-cua-nghien-cuu-sinh-huynh-thi-hoa-sen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2021-2022
Trung tâm GDQP &AN đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình học kỳ 3, năm học 2021-2022 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kem) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-dh-hue-tai-quang-tri-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo kế hoạch, Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng muốn đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ki-1-nam-hoc-2021-2022-lan-2
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 1 năm học 2021-2022 lần 2 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-thi-tot-nghiep-cac-lop-b2-he-chinh-quy-nam-hoc-2019-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điểm kết quả thi tốt nghiệp của các lớp B2 hệ chính quy năm học 2019-2022 tại trường, cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 39.081
Tổng số lượt truy cập: 11.449.833