thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023-6502c66917d65
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-2023
Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đơt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học (song ngành) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
tong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhap-hoc-va-danh-sach-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-k20
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học và danh sách sinh viên năm thứ nhất (Khóa 20), cụ thể như sau: Chi tiết...
ke-hoach-don-tiep-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-k20-nhap-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên năm thứ nhất (khoá K20) nhập học, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-2-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh-64dde93ba07a6
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 2 trở lên (hoặc tổng số tin chỉ tích luỹ từ 35 tín chỉ trở lên) đang học tại các trường thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Huế về các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển học chương trình thứ 2 với một số điểm mới như sau:  Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-doi-voi-nhom-nganh-dao-tao-giao-vien-trinh-do-dai-hoc
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hai quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 đối với hai nhóm ngành: nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học. Chi tiết...
cong-bo-ket-qua-so-tuyen-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-vao-dai-hoc-hue-theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-som
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo các phương thức tuyển sinh sớm cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-2-dot-2-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ 2, đợt 2 năm 2023 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-som
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 theo các phương thức tuyển sinh sớm của các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế với những thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dot-1-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố quyết định và danh sách trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ đợt 1 năm 2023 (đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-tuyen-sinh-lich-thi-va-danh-sach-thi-sinh-du-tuyen-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-2-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-ngay-thi-2242023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh, lịch thi và danh sách thí sinh dự tuyển, loại hình bằng đại học thứ 2, hình thức đào tạo chính quy, ngày thi 22/4/2023. Thông tin xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-som
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 theo các phương thức tuyển sinh sớm của các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế với những thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2023,  vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo các thông tin quan trọng đến việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-26112022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, ngành Sư phạm tiếng Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi 26/11/2022 gồm 26 thí sinh (có danh sách đính kèm). Chi tiết...
ke-hoach-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-1-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 213/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tuyển sinh đại học, loại hình liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2022, nay Trường thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 84.763
Tổng số lượt truy cập: 12.711.289