cong-bo-ket-qua-so-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2024-cua-dai-hoc-hue-theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-som
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo các phương thức tuyển sinh sớm của trường Đại học Ngoại ngữ, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2024-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2024 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-xet-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-som
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung-660e0d441e9aa
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm các ngành Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố thông tin về tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-dot-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy đợt 2 năm 2023, vui lòng xem chi tiết file đính kèm: Chi tiết...
danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-ngay-thi-10122023
Căn cứ Kế hoạch số 1220/KH-ĐHNN ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ 2) tại Trường vào sáng ngày 10/12/2023 (Chủ nhật), Trường thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển sinh đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, ngày thi 10/12/2023 cụ thể như sau (vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm). Chi tiết...
tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-theo-hinh-thuc-tu-xa-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) hình thức đào tạo từ xa năm 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung-653a24ddcd45f
Căn cứ đề án bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Ngoại ngữ số 342/ĐA-ĐHNN ngày 04/5/2021 và 347/ĐA-ĐHNN ngày 06/05/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm các ngành Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023-6527adc7ba576
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023-6502c66917d65
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-2023
Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đơt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học (song ngành) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
tong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhap-hoc-va-danh-sach-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-k20
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học và danh sách sinh viên năm thứ nhất (Khóa 20), cụ thể như sau: Chi tiết...
ke-hoach-don-tiep-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-k20-nhap-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên năm thứ nhất (khoá K20) nhập học, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-2-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh-64dde93ba07a6
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 2 trở lên (hoặc tổng số tin chỉ tích luỹ từ 35 tín chỉ trở lên) đang học tại các trường thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Huế về các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển học chương trình thứ 2 với một số điểm mới như sau:  Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-doi-voi-nhom-nganh-dao-tao-giao-vien-trinh-do-dai-hoc
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hai quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 đối với hai nhóm ngành: nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học. Chi tiết...
cong-bo-ket-qua-so-tuyen-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2023-vao-dai-hoc-hue-theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-som
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo các phương thức tuyển sinh sớm cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 118
Tổng số lượt xem trang này: 97.798
Tổng số lượt truy cập: 15.153.834