thong-bao-nop-hoc-phi-mon-hoc-gdqpan
Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế thông báo về việc nộp học phí môn GDQP&AN cho sinh viên khoá 236, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024
Để đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập, Đại học Huế thông báo tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cụ thể như sau: (sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk2-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC) và các Trường đại học thành viên; Trường, Khoa thuộc Đại học Huế; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-giay-xac-nhan-chung-nhan-giao-duc-the-chat-doi-voi-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-nam-2019
Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk1-nam-hoc-2022-2023
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-dang-ky-lop-rieng-hoc-phan-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên đăng ký lớp riêng học phần GDTC học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-lop-rieng-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-hoc-muon-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần học muộn trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất, Đại học Huế tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-dao-tao-theo-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-k19-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông tin về đào tạo theo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-dh-hue-tai-quang-tri-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-kinh-phi-mon-gdqpan
Căn cứ kế hoạch học tập môn GDQPAN năm học 2022-2023 giữa Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế với các Trường, Khoa, Phân hiệu thuộc đại học Huế và các cơ sở giáo dục liên kết đào tạo. Nay thông báo cho sinh viên về việc nộp kinh phí môn học GDQPAN năm học 2022-2023 qua tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk2-va-hk3-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 2 và học kỳ 3 năm học 2021-2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-chuong-trinh-gdqpan-nam-hoc-2021-2022
Trung tâm GDQP &AN đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức chương trình học kỳ 3, năm học 2021-2022 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kem) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-dh-hue-tai-quang-tri-truong-va-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo kế hoạch, Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng muốn đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ki-1-nam-hoc-2021-2022-lan-2
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 1 năm học 2021-2022 lần 2 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-giang-day-va-hoc-tap-theo-hinh-thuc-truc-tiep-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022-danh-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-ĐHH ngày 14 tháng 01 năm 2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-cac-lop-rieng-thu-bay-chu-nhat-hki-nam-hoc-2021-2022-lan-2
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ki-1-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-ket-thuc-hoc-phan-gdtc-danh-cho-lop-rieng-t7cn-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021-dot-2-doi-voi-khoi-sinh-vien-khong-chuyen
Đại học Huế thông báo về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần dành cho lớp riêng (T7&CN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 đợt 2 đối với khối sinh viên không chuyên sau thời gian hoãn thi do dịch Covid-19, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-mon-hoc-gdtc-danh-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-truong-va-cac-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-khoi-khong-chuyen-nganh-hki-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên và hạn chế dịch lây lan cộng đồng, Đại học Huế thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-cac-lop-rieng-thu-bay-chu-nhat-hki-nam-hoc-2021-2022
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất các lớp riêng vào thứ bảy và chủ nhật HKI năm học 2021-2022 cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 11.266
Tổng số lượt truy cập: 13.852.209