thoi-khoa-bieu-cac-lop-ngon-ngu-anh-4-6-va-ngon-ngu-trung-4
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thời khoá biểu các lớp Ngôn ngữ Anh 4, 6 và Ngôn ngữ Trung 4 cụ thể như sau: (vui lòng xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-6-ngon-ngu-trung-4-dot-2-khoa-ii-nam-2024
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh 6, Ngôn ngữ Trung 4 đợt 2 khoá 2 năm 2024, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-ngon-ngu-anh-5phap-2-trung-3-bo-sung-dot-1-khoa-ii-2024_khai-giang-28-4
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh 5+Pháp 2+ Trung 3 bổ sung đợt 1 Khoá II-2024_Khai giảng 28-4, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-dot-3-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung đợt 3 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-ngon-ngu-phap-dot-2-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Pháp đợt 2 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-dao-tao-tu-xa-ngon-ngu-anh-khoa-1
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 2.611
Tổng số lượt truy cập: 13.852.422