thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-tu-xa-lop-ngon-ngu-anh-ngon-ngu-trung-ngon-ngu-phap-dot-2-khoa-1-nam-2023
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Pháp đợt 2 khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-danh-cho-hoc-vien-lop-dao-tao-tu-xa-ngon-ngu-anh-khoa-1
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho học viên từ xa lớp Ngôn ngữ Anh khoá 1 năm 2023, cụ thể xem ở link đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 426
Tổng số lượt truy cập: 13.281.862