Lịch công tác tuần 13 - Từ 27-03-2023 đến 02-04-2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
27-03-2023
16:00

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH DHH2021 của TS. Liêu Thị Thanh Nhàn - Khoa Việt Nam học

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 198/QĐ-ĐHNN, ngày 15/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học  Huế

Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Thứ ba,
28-03-2023
14:00

Hội đồng nghiệm thu cấp chính thức đề tài KH&CN cấp DHH 2020 của TS. Nguyễn Văn Huy

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 329/QĐ-ĐHH ngày 3/3/2023 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung
16:00

Hội đồng nghiệm thu Sản phẩm ứng dụng thuộc đề tài KHCN cấp ĐHH thực hiện từ năm 2020 của TS. Hồ Viết Hoàng

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 212/QĐ-ĐHNN ngày 20/3/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHH

Phòng Hội trường 2, tầng 3 nhà Hiệu Bộ

TS. Nguyễn Văn Huy
Thứ tư,
29-03-2023
08:00

Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp công dân

- Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Pháp chế - TĐKT;

- Chuyên viên phụ trách.

Phòng Hội trường 2, tầng 3, nhà Hiệu bộ

Tổ trưởng Tổ TTr, PC-TĐKT
15:00

Hội thảo chuyên đề “ChatGPT và Tương lai giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam”

- Đại diện Ban Giám hiệu (PHT Nguyễn Văn Huy);

- Đại diện lãnh đạo P.KH,CN&HTQT;

- Các chuyên gia, nhà khoa học, các Thầy/Cô có quan tâm.

Hội trường tầng 4, tòa nhà Thư viện

Đại diện Ban Giám hiệu
Thứ năm,
30-03-2023
08:00

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH 2020 của TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 287/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ 

TS. Nguyễn Văn Huy
08:00

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Uyên

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHH ngày 03/02/2023 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ban ĐT&CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHNN, ĐHH: đại diện Ban Giám hiệu và chuyên viên phụ trách;

- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.;

 

Phòng Hội I.1, Cơ quan Đại học Huế, số 01 Điện Biên phủ, TP Huế. 

PGS.TS. Trần Văn Phước
09:00

Hội đồng nghiệm thu cấp chính thức đề tài NCKH DHH2021 của PGS.TS. Trương Viên

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 283/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2023 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà hiệu bộ

TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
10:00

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHH 2020 của TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Như

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 288/QĐ-ĐHH ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Phòng Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ 

TS. Nguyễn Văn Huy
14:00

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Long Hà

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHH ngày 03/02/2023 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ban ĐT&CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;

- Trường ĐHNN, ĐHH: đại diện Ban Giám hiệu và chuyên viên phụ trách;

- Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Phòng Hội I.1, Cơ quan Đại học Huế, số 01 Điện Biên phủ, TP Huế.

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung
16:00

Gặp mặt tuyên dương Đội tuyển Bóng đá Đại học Huế tham gia vòng chung kết Giải Bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023

PHT Nguyễn Văn Huy

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu,
31-03-2023
14:00

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH 2021 của TS. Phạm Thị Nguyên Ái

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 234/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học  Huế

Phòng Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu Bộ 

TS. Nguyễn Văn Huy
16:00

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHH 2021 của ThS. Cao Thị Xuân Liên

 

 

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số: 233/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học  Huế

Phòng Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu Bộ 

TS. Nguyễn Văn Huy
Thứ bảy,
01-04-2023
07:30

Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh năm 2023

- Tổ công tác theo QĐ số 111/QĐ-ĐHNN ngày 17/02/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế;

- Học sinh lớp 11, 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm DVVLTN tỉnh Đoàn
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 36.006
Tổng số lượt truy cập: 11.751.903