Lịch công tác tuần 16 - Từ 15-04-2024 đến 21-04-2024
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
15-04-2024
08:30

Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý II năm 2024.

Hiệu trưởng

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba,
16-04-2024
08:00

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

- Trưởng Phòng TCHC;

- Chuyên viên phụ trách công tác TĐKT.

Khách sạn Sài Gòn Morin Huế (số 30 đường Lê Lợi, TP Huế)

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
10:30

Họp hội đồng thi ĐGNLNN cấp chứng chỉ, đợt thi ngày 21/4/2024

Thành viên hội đồng thi (theo QĐ của Hiệu trưởng)

Hội trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Chủ tịch Hội đồng thi
14:30

Nghiệm thu cấp đề tài cấp Đại học Huế DHH2021 của ThS. Nguyễn Phạm Thanh Vân

Thành viên theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHH ngày 21/3/2024 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội Trường 2, Tầng 3, Nhà Hiệu Bộ

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung
16:00

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế khóa VI

 

Chủ tịch Hội SV

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHH
Thứ tư,
17-04-2024
08:00

Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp công dân.

- Trưởng phòng TCHC;

- Chuyên viên phụ trách.

Phòng Hội trường 2, tầng 3, nhà Hiệu bộ.

Trưởng phòng TCHC
08:30

Hội nghị đại diện cơ quan đối tác chương trình tình nguyện viên WFK KOICA, nửa đầu năm 2024 

Hiệu trưởng

Phòng họp tầng 2, KS Monvenpick Living West Hanoi

VP KOICA VN
14:00

Tiếp công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam.

- Đại diện Ban Giám hiệu (PHT Nguyễn Hồ Hoàng Thủy);

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: KH,CN&HTQT, Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên;

- Đại diện lãnh đạo Khoa tiếng Trung.

Phòng tiếp khách quốc tế

PHT Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
14:30

Nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài DHH2022 của TS. Phan Phương Thanh

Quyết định số 271/QĐ-ĐHH ngày 19/3/2024 của Giám đốc Đại học Huế.

Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu Bộ

TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy
15:30

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH2021 của TS. Trần Thị Thảo Phương

Theo Quyết định số: 383/QĐ-ĐHNN ngày 29.3.2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHH.

Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

TS. Nguyễn Văn Huy
Thứ sáu,
19-04-2024
15:00

Họp Hội đồng tuyển sinh từ xa.

Thành viên Hội đồng.

Hội trường 2, tầng 3, nhà Hiệu bộ

Chủ tịch Hội đồng
<< Tuần trước   Tuần 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 42.833
Tổng số lượt truy cập: 13.532.186