Lịch công tác tuần 29 - Từ 15-07-2024 đến 21-07-2024
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
15-07-2024
08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (Hội đồng II: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn) thẩm định hồ sơ ứng viên.

- Các thành viên Hội đồng II theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHH ngày 09/5/2024 và Quyết định số 536/QĐ-ĐHH ngày 15/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Tổ giúp việc Hội đồng II theo Quyết định số 805/QĐ-ĐHH ngày 03/7/2024 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng II
08:00

Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên phổ thông của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

- Ban Giám hiệu (TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy);

- Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Lãnh đạo Trung tâm NCUDNN&VH;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan;

- Toàn thể giáo viên được cử đi học khóa bồi dưỡng.

Hôi trường tầng 4, Thư viện

Phó Hiệu trưởng (Nguyễn Hồ Hoàng Thủy)
Thứ tư,
17-07-2024
08:00

Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp công dân

- Trưởng phòng TCHC;

- Chuyên viên phụ trách.

Phòng Hội trường 2, tầng 3, nhà Hiệu bộ

Trưởng phòng TCHC
08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, phiên 2 - Hội đồng II: Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Các thành viên Hội đồng II theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHH ngày 09/5/2024 và Quyết định số 536/QĐ-ĐHH ngày 15/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Tổ Thẩm định năng lực ngoại ngữ và Tiếng Anh giao tiếp theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHH ngày 08/7/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Tổ giúp việc Hội đồng II theo Quyết định số 805/QĐ-ĐHH ngày 03/7/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng II
15:30

Họp HĐ thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận
Đợt thi ngày 21/7/2024 tại Trường ĐHNN, ĐHH

Thành viên Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi (theo QĐ của Hiệu trưởng).

Hội trường 2, tầng 3, nhà Hiệu Bộ

Chủ tịch Hội đồng thi
16:00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022 của TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

Theo  Quyết định số 750/QĐ-ĐHH ngày 24/6/2024 của Giám đốc Đại học Huế

Hội trường 2, tầng 3, Nhà Hiệu Bộ

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Thứ năm,
18-07-2024
15:00

Hội nghị Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024.

- Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng);

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế;

- Toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh các Hội Cơ sở trực thuộc.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế
<< Tuần trước   Tuần 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 209
Tổng số lượt xem trang này: 45.574
Tổng số lượt truy cập: 15.153.934