THÔNG BÁO
thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-vi-pham-noi-quy-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy định trong học kỳ I năm học 2022-2023, kèm theo danh sách sinh viên vi phạm. (sinh viên liên hệ Lớp trưởng lớp truyền thống để biết thông tin chi tiết) Chi tiết...
thong-bao-viet-bai-va-tham-du-hoi-thao-khoa-hoc-lien-truong-ve
Đơn vị đồng tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường ĐHQT Hồng Bàng. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do-64224cd3e44f2
Trong học kỳ II năm học 2022 – 2023, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo).  Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và công văn 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-ĐHNN ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc điều chỉnh mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023 thay thế cho Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN đã ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-ky-thi-phu-dot-1-sau-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo lịch thi và danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ đợt 1, sau học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-ky-thi-phu-dot-1-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trong học kỳ I năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, Nhà trường đã tạo điều kiện cho tất cả sinh viên vắng kỳ thi chính có thể tham gia kỳ thi phụ do gặp phải các trở ngại mà dịch bệnh gây ra trong suốt quá trình dự thi Kết thúc học phần. Nay, học kỳ I năm học 2022 – 2023 diễn ra trong điều kiện bình thường, vì vậy công tác tổ chức thi kết thúc học phần tiếp tục được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cac-ky-thi-topik-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chính thức trở thành một trong những địa điểm được cấp phép tổ chức thi TOPIK tại Việt Nam từ kỳ thi TOPIK 87 (09/04/2023) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-dgnlnn-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-0272023
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 7/2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nhan-giay-xac-nhan-chung-nhan-giao-duc-the-chat-doi-voi-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-nam-2019
Thông báo về việc nhận Giấy xác nhận, chứng nhận Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-trinh-to-chuc-thi-kthp
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi Quyết định ban hành Quy trình tổ chức thi KTHP, sinh viên vui lòng xem đầy đủ thông tin ở file đính kèm. Chi tiết...
huong-dan-quy-trinh-nop-don-tham-gia-ky-phi-phu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi hướng dẫn quy trình nộp đơn tham gia kỳ thi phụ, sinh viên vui lòng xem đầy đủ thông tin ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, vui lòng xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-18
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2022-2023, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 18, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-26112022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, ngành Sư phạm tiếng Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi 26/11/2022 gồm 26 thí sinh (có danh sách đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-du-kien-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Đại học Huế ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế (theo file đính kèm); Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hk1-nam-hoc-2022-2023
Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất học kì 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo đến sinh viên lịch thi và danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khoá sau học kỳ I, năm học 2022-2023, cụ thể xem trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-ngay-4122022
Hội đồng thi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT ngày 4/12/2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-hoc-ky-i-nam-hoc-2022-2023
Trường thông báo đến sinh viên lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 26.454
Tổng số lượt truy cập: 11.752.420