THÔNG BÁO
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023-6502c66917d65
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-tham-gia-seminar-tu-van-chuong-trinh-thuc-tap-1-nam-tai-nhat-ban-co-ho-tro-sinh-hoat-phi
Đối tượng: Sinh viên năm 3/4-Khoa NN&VH Nhật Bản & Sinh viên Khoa Tiếng Anh học ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật Chi tiết...
thong-bao-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-he-chinh-quy-2023
Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đơt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-va-ii-nam-hoc-2022-2023
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí. Vì vậy, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...
lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-tham-gia-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023-lich-thi-kthp-hoc-ky-3-dot-3-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐH ngoại ngữ thông báo lịch thi KTHP học kỳ 3 (đợt 3), Lịch thi và danh sách sinh viên tham gia thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023. Sinh viên theo dõi lịch thi trong các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học (song ngành) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
tong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhap-hoc-va-danh-sach-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-k20
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học và danh sách sinh viên năm thứ nhất (Khóa 20), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển đại học năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-2-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh-64dde93ba07a6
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 2 trở lên (hoặc tổng số tin chỉ tích luỹ từ 35 tín chỉ trở lên) đang học tại các trường thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Huế về các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển học chương trình thứ 2 với một số điểm mới như sau:  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix-64dc95472b9d9
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-tham-du-hoi-thao-quoc-te-ve-dao-tao-tieng-nhat
Hiệp hội nghiên cứu chuyển giao nguồn nhân lực Châu Á, với sự phối hợp của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hợp tác giữa các bên liên quan Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật". Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2023
Căn cứ Thông báo số 497/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 06 năm 2023 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-nhat-2023
Ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa,...  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-03122023
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-xet-don-xin-tham-gia-thi-phu-va-ke-hoach-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023
Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023. Sinh viên xem kỹ nội dung thông báo và kết quả xét duyệt trên các file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2024
Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị - Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên. - Sinh viên năm 1, 2 của năm học 2022-2023. Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-doi-voi-nhom-nganh-dao-tao-giao-vien-trinh-do-dai-hoc
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hai quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023 đối với hai nhóm ngành: nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tap-huan-ky-nang-viet-de-xuat-nghien-cuu-va-xay-dung-thuyet-minh-de-tai-khcn-cap-co-so
Để hỗ trợ cho sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ - giảng viên trẻ nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có kế hoạch tổ chức Tập huấn kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-dot-bo-sung
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 từ ngày 17/04/2023 đến hết ngày 29/06/2023 nhưng đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí theo thông báo số 323/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Trường.  Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2023
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2022-2023 và chào mừng kỷ niệm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế (KH,CN&HTQT) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2023. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 29.070
Tổng số lượt truy cập: 12.711.777