Ban hành Quy định chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức miễn trừ trong đào tạo từ xa trình độ đại học 02-07-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ban hành Quy định chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức miễn trừ trong đào tạo từ xa trình độ đại học, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 251
Tổng số lượt xem trang này: 516
Tổng số lượt truy cập: 15.155.584