Đề án tuyển sinh năm 2024 30-05-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đề án tuyển sinh năm 2024 cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn đề án trong file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 207
Tổng số lượt truy cập: 13.852.475