Kế hoạch Tuyển sinh đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt 1 năm 2022 24-11-2022

Căn cứ Thông báo số 213/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tuyển sinh đại học, loại hình liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2022, nay Trường thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học, cụ thể như sau:

1. Thông tin ôn tập, tuyển sinh

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Ôn tập

Từ ngày 14/10/2022

đến ngày 25/10/2022

Ôn trực tuyến

2

Thi tuyển sinh

7h00 ngày 26/11/2022

(thứ Bảy)

Tầng 2, Giảng đường C, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

2. Thông tin liên hệ

Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, Thành phố Huế.

Website: https://tuyensinh.hucfl.edu.vn

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chuyên viên tuyển sinh Giáo dục thường xuyên
Số điện thoại:  0334.646.878                 

Email: nvanhau@hueuni.edu.vn

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 45
Tổng số lượt truy cập: 11.449.965