Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2013 số 586/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/06/2013 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2013 số 585/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/06/2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành và hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh:

Chuyên ngành dự tuyển Nghiên cứu sinh: Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

LỆ PHÍ HỒ SƠ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự tuyển

Nộp hồ sơ dự tuyển

Phát hành hồ sơ:  20.000 đ/01 hs

Ngày 19

tháng 09

năm 2013

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 08 năm 2013.

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Xử lý hồ sơ:  50.000 đ/01 hs

 

2. Chuyên ngành thi tuyển Cao học:

Chuyên ngành dự thi

Cao học

Môn thi tuyển Cao học

 

Lý luận & phương pháp

dạy học bộ môn Tiếng Anh

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

(Trình độ B)

Triết học

- Thực hành tiếng Anh

(Nghe, Đọc,Viết, Ngữ pháp)

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Tiếng Pháp

Lý luận & phương pháp

dạy học bộ môn Tiếng Pháp

Triết học

- Thực hành tiếng Pháp 

(Nghe, Đọc,Viết, Ngữ pháp)

- Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp.

Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ  tiếng Pháp

Triết học

- Thực hành tiếng Pháp

(Nghe, Đọc,Viết, Ngữ pháp)

- Lý thuyết tiếng Pháp.

Tiếng Anh

 

 3. Hồ sơ dự thi Cao học:

LỆ PHÍ  HỒ SƠ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự thi

Nộp hồ sơ dự tuyển

Phát hành hồ sơ:  30.000 đ/01 hs

(bao gồm đề cương ôn tập)

Ngày 14 15  tháng 09 năm 2013

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 08 năm 2013.

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Xử lý hồ sơ:  60.000 đ/01 hs

 

4. Lớp bổ túc kiến thức (BTKT) và hướng dẫn ôn tập thi tuyển Cao học:

LỆ PHÍ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Bổ túc kiến thức

- Nếu đủ 05 thí sinh đăng ký trở lên.

- Lệ phí BTKT sẽ được thông báo sau

 

Lớp BTKT khai giảng ngày 15/07/2013

 

Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến

hết ngày

12/ 07/ 2013.

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

* Thí sinh đăng ký tại Phòng Đào tạo.

* Thí sinh nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

Ôn tập thi tuyển/ môn học

Không tổ chức lớp ôn dưới 10 học viên.

Lớp ôn tập khai giảng ngày 15/07/2013

 

* Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến

hết ngày

12/ 07/ 2013.

Buổi sáng:  8h00’ - 10h00’

Buổi chiều: 14h00’- 16h00’

* Các môn hướng dẫn ôn tập, gồm:

Môn Cơ sở (90 tiết);

Môn Ngoại ngữ (45 tiết);

Môn Triết học (60 tiết)

3.500.000 đ/3 môn/ học viên

 (áp dụng từ 10 đến 15 học viên)

2.500.000 đ/3 môn/ học viên

(áp dụng từ 16 đến 20 học viên)

2.000.000 đ/3 môn/ học viên

(áp dụng từ 21 học viên trở lên)

Lưu ý:  Lệ phí ôn tập sẽ được trả lại trong trường hợp không mở được lớp ôn.

5. Thí sinh tự  sắp xếp nơi ở trong thời gian dự tuyển, ôn tập và dự thi.

6. Trường không nhận hồ sơ trong thời gian tuyển sinh Đại học (từ 03/07/2013 đến 10/07/2013).

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57- Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế

ĐT: 054. 3830.678; Fax: 054. 3830.820;   Website: http://hucfl.edu.vn  (Đào tạo Sau đại học)


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.930
Tổng số lượt truy cập: 13.532.401