Thông báo tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình đại học (song ngành) 16-09-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, chương trình đại học thứ 2 (song ngành) năm 2022 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHUNG

- Sinh viên trúng tuyển các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc của Đại học Huế theo phương thức nào (học bạ, điểm thi THPT, phương thức tuyển sinh ĐHH…) thì xét tuyển học chương trình 2 theo phương thức đó.

- Sinh viên năm thứ hai trở lên (hoặc tổng số tín chỉ tích lũy từ 35 tín chỉ trở lên) đang học tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc của Đại học Huế và đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại Khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của ngành đăng ký trong năm tuyển sinh 2022 (xem mục II, III).

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại Trung bình và đáp ứng điểm trúng tuyển của ngành đăng ký trong năm tuyển sinh 2022 (xem mục II, III).

 

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

 

Stt

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Điểm trúng tuyển

1

Sư phạm Tiếng Anh

D01, D14, D15

18

27.50

2

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15

18

25.50

3

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D01, D04, D15, D45

18

25.75

4

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01, D04, D15, D45

18

26.00

5

Sư phạm Tiếng Pháp

D01, D03, D15, D44

18

18.00

6

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03, D15, D44

18

18.00

7

Ngôn ngữ Nga

D01, D02, D15, D42

18

18.00

8

Ngôn ngữ Nhật

D01, D06, D15, D43

18

25.00

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D01, D14, D15

18

26.5

10

Quốc tế học

D01, D14, D15

18

18.00

11

Việt Nam học

D01, D14, D15

18

18.00

 

Lưu ý về điểm môn Tiếng Anh khi nộp hồ sơ vào các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh và Quốc tế học:

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh điểm môn Tiếng Anh phải đạt từ 7,50 điểm trở lên.

- Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn Tiếng Anh phải đạt từ 6,50 điểm trở lên.

- Ngành Quốc tế học điểm môn Tiếng Anh phải đạt từ 6,0 điểm trở lên.

 

III. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT

 

Stt

Ngành tuyển sinh

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Điểm trúng tuyển

1

Sư phạm Tiếng Anh

D01, D14, D15

19

19.00

2

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15

15

16.50

3

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D01, D04, D15, D45

19

23.00

4

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01, D04, D15, D45

15

21.00

5

Sư phạm Tiếng Pháp

D01, D03, D15, D44

19

19.00

6

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03, D15, D44

14

15.00

7

Ngôn ngữ Nga

D01, D02, D15, D42

14

15.00

8

Ngôn ngữ Nhật

D01, D06, D15, D43

15

17.50

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D01, D14, D15

15

21.50

10

Quốc tế học

D01, D14, D15

14

15.00

11

Việt Nam học

D01, D14, D15

14

15.00

 

Lưu ý về điểm môn Tiếng Anh khi nộp hồ sơ vào các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh và Quốc tế học: Điểm thi môn Tiếng Anh phải đạt từ 5,00 điểm trở lên.

 

IV. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG ĐẠI HỌC HUẾ

1. Đối với hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh: Ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2022) đạt IELTS 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 80 điểm trở lên và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ hoặc dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD-ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2022 đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh; và đạt tổng điểm (2 môn còn lại) từ 12,00 điểm trở lên đối ngành Ngôn ngữ Anh.

2. Đối với các ngành còn lại của Trường trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh: Ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2022) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 72 điểm trở lên và có tổng điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ hoặc dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD-ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2022 đối với các ngành Sư phạm; và đạt tổng điểm (2 môn còn lại) từ 12,00 điểm trở lên đối các ngành còn lại.

3. Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật: Ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2022) đạt N3 trở lên và có tổng điểm và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ hoặc dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022) đạt từ 12,00 điểm trở lên.

4. Đối với ngành các Sư phạm Tiếng Trung và Ngôn ngữ Trung Quốc: Ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20.08.2022) đạt HSK4 với điểm 270/300 điểm trở lên và có tổng điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ hoặc dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD-ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2022 đối với ngành Sư phạm Tiếng Trung; và đạt tổng điểm (2 môn còn lại) từ 12,00 điểm trở lên đối ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

5. Đối với ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Hàn Quốc TOPIK II trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2022) đạt 151 điểm trở lên và có tổng điểm và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ hoặc dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022) đạt từ 12,00 điểm trở lên.

 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1) Đơn xin đăng ký học chương trình đại học thứ hai (theo mẫu đính kèm);

2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm);

3) Giấy báo nhập học của trường đang theo học (bản công chứng);

4) Bảng điểm có xác nhận của Trường đang theo học (bản chính).

5) Sinh viên đăng ký thông tin dự tuyển trực tuyến tại: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNHLSl2b5vSxmEzsdVKSC5hwWJwZ07YX4B8q885qx0z-viqQ/viewform?usp=sf_link

 

VI. KINH PHÍ XÉT TUYỂN: 30.000đ/ 1 hồ sơ

 

VII. THỜI GIAN, CÁCH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1) Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 22 tháng 9 năm 2022

2) Cách thức: Nộp trực tiếp hồ sơ và kinh phí xét tuyển tại Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế.

 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Thông tin chi tiết thí sinh liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hậu, Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số điện thoại di động, zalo 0334.646878, email: nvanhau@hueuni.edu.vn.

Trân trọng thông báo./. 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 2.711
Tổng số lượt truy cập: 13.852.391