Kế hoạch và lịch thi đấu giải bóng bàn CBVC, LĐHĐ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế lần thứ II, năm 2019 28-06-2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động của CĐCS Trường năm học 2018 - 2019; căn cứ kế hoạch số 87/KH-CĐ ngày 27 tháng 05 năm 2019 của CĐCS Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tổ chức Giải bóng bàn CBVC, LĐ trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ II năm 2019; căn cứ vào danh sách đăng ký của các CĐBP; căn cứ kết quả bốc thăm thi đấu ngày 21 tháng 06 năm 2019, gồm đại diện Ban Thể thao (Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Sơn), đại diện các CĐBP tham gia thi đấu (Trương Văn An - phòng Đào tạo, Trần Đình Hòa - TTTTTV, Nguyễn Văn Tuấn - văn phòng Khoa tiếng Anh); căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của các đơn vị, CĐBP; BCH CĐCS Trường thông báo kế hoạch tổ chức và lịch thi đấu giải bóng bàn CBVC, LĐ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ II, năm 2019 như sau:

1. Thời gian: từ ngày 08 - 10/07/2019.

  • Khai mạc: 14h30 ngày 08/07/2019.
  • Thi đấu chính thức: từ 15h00 - 17h30 các ngày 08, 09, 10/07/2019.
  • Bế mạc: 17h30 ngày 10/07/2019.

2. Địa điểm: Câu lạc bộ Nhà giáo (phía sau Giảng đường A).

3. Lịch thi đấu: xem ở file đính kèm.  

Trân trọng cảm ơn.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 113
Tổng số lượt xem trang này: 1.336
Tổng số lượt truy cập: 15.154.206