Thông báo tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" 12-06-2019

Thực hiện công văn 178/KH-CĐN ngày 5/6/2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook, Công đoàn ĐHH ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 109
Tổng số lượt xem trang này: 1.742
Tổng số lượt truy cập: 15.154.200