Thông báo danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ sau kỳ thi KTHP học kỳ I, năm học 2020 - 2021 19-02-2021

Thông tin về Danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ và thời gian dự kiến tổ chức thi có trong các file đính kèm.

Lưu ý: Đối với các bạn sinh viên được xét tham gia thi phụ sau kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2020-2021. Đề nghị các bạn thường xuyên theo dõi thông báo tại Website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế để cập nhật lịch thi cụ thể.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.325
Tổng số lượt truy cập: 11.450.902