Thông báo lịch đánh giá KTHP Học kỳ 3, năm học 2021-2022 23-11-2021

Trường thông báo lịch đánh giá KTHP Học kỳ 3, năm học 2021-2022, sinh viên theo dõi lịch đánh giá trên file đính kèm


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.008
Tổng số lượt truy cập: 11.401.367