Thông báo lịch đánh giá KTHP bổ sung, ghép vào họ kỳ 1, năm học 2021-2022 07-12-2021

Những sinh viên đã nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ và được Nhà trường xét duyệt cho thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2021-2022 xem thông tin dự thi trên lịch đính kèm.

Lưu ý: Hình thức đánh giá (thi) của từng học phần được căn cứ theo Lịch Đánh giá KTHP, học kỳ 1, năm học 2021-2022. 

Đối với các học phần thi trực truyến (Nghe, Đọc và Ngoại ngữ 2 tổng I.3 (Anh - Đọc), Nhà trường sẽ thông báo thông tin link dự thi cho sinh viên sau, đối với các học phần có hình thức đánh giá thay thế, sinh viên lưu ý thông báo từ các khoa quản lý học phần.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 1.193
Tổng số lượt truy cập: 11.401.475