Thông báo Lịch thi KTHP, Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Đối với các lớp học phần Trường chưa tổ chức thi được do ảnh hưởng của dịch Covid-19) 05-09-2020

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP,  Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Đối với các lớp học phần Trường chưa tổ chức thi được do ảnh hưởng của dịch Covid-19). 
Đề nghị sinh viên K15, sinh viên bảo lưu, sinh viên được xét tham gia thi phụ ghép vào học kỳ 2, năm học 2019-2020 và sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau có các học phần chưa được tổ chức thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 theo dõi lịch thi trên các file đính kèm
 

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.859
Tổng số lượt truy cập: 11.451.027