Thông báo về việc cập nhật kế hoạch thi Kết thúc học phần, học kỳ II, Năm học 2019-2020 dành cho sinh viên K15 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 17-08-2020

Theo kế hoạch năm học 2019-2020, Kỳ thi Kết thúc học phần – Học kỳ II năm học 2019-2020 của Trường ĐHNN, ĐHH kết thúc vào ngày 07/08/2020.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid, để thực hiện chủ trương chung nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe của cộng đồng và giảm thiểu tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh, Trường ĐHNN, ĐHH đã có thông báo về việc hoãn thi Kết thúc học phần, Học kỳ 2, năm học 2019-2020 vào ngày 30/07/2020.

Nay, Nhà trường thông báo đến sinh viên như sau:

- Sinh viên K15 (kể cả SV đã xin hoãn thi và SV mới chỉ hoàn thành thi KTHP một số học phần của HK II, năm học 2019 – 2020, các học phần còn lại đang tạm thời hoãn thi theo thông báo ngày 30/07/2020) vẫn thực hiện đăng ký học phần của học kỳ I, năm học 2020-2021 bình thường theo hướng dẫn. Sau khi Học kỳ I, năm học 2020-2021 bắt đầu đi vào ổn định, Nhà trường sẽ có thông báo về kế hoạch thi và hình thức thi phù hợp đối với các học phần chưa tổ chức thi cho SV K15 của học kỳ II, năm học 2019-2020.

Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc theo nội dung nêu trên.

Trân trọng thông báo./. 

 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 830
Tổng số lượt truy cập: 11.451.002