Thông tin và hướng dẫn về dạy và học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ dành cho sinh viên năm thứ nhất các trường/khoa của Đại học Huế 21-09-2022

Sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 22.710
Tổng số lượt truy cập: 11.451.082