thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-cac-lop-rieng-thu-bay-chu-nhat-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo về việc thu học phí môn học giáo dục thể chất các lớp riêng thứ bảy, chủ nhật học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-5fab873b3faae
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-kinh-phi-hoc-gdqpan-qua-tai-khoan-ngan-hang
Từ năm học 2020-2021, Trung tâm GDQP&AN sẽ tiến hành thu học phí và các khoản kinh phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng, kế hoạch cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-dang-ky-hoc-cac-lop-rieng-vao-thu-7-va-chu-nhat-hang-tuan-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-hoc-cai-thien-cac-hoc-phan-dang-thieu-diem-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Đại học Huế thông báo về việc tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất, xem cụ thể file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-cho-sinh-vien-da-hoc-trong-hoc-ky-3-ky-he-nam-hoc-2019-2020-tiep-tuc-hoc-tro-lai
Đại học Huế thông báo về việc cho sinh viên đã học trong học kỳ 3 (kỳ hè) năm học 2019 - 2020 tiếp tục học trở lại, chi tiết xem file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-phu-hoc-ky-ii-2019-2020-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-tham-gia-hoc-tap-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Đại học Huế thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II 2019 - 2020 cho sinh viên các trường đại học thành viên, khoa thuộc Đại học Huế tham gia học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-chung-chi-va-giay-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-gdtc-cho-sinh-vien-khong-chuyen-cac-truong-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Đại học Huế thông báo cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC cho sinh viên không chuyên của trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất, chụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-phu-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-cac-truong-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue-tham-gia-hoc-tap-chuong-trinh-giao-duc-the-chat
Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường, khoa trực thuộc tham gia học tập chương trình Giáo dục thể chất về kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2019-2020  cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-5f8666454230a
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-thu-tien-o-cua-sinh-vien-tai-ky-tuc-xa-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-dai-hoc-hue
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, thông báo về mức thu tiền ở của sinh viên tại ký túc xá, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nhan-ho-so-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2020
Được sự cho phép của Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020. Thời hạn: đến trước 17h00' ngày 05/10/2020. Chi tiết...
thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-nam-1
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên năm 1 các thông tin tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-tap-huan-dao-tao-theo-tin-chi-danh-cho-sv-nam-1-k17
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên năm 1(K17) các thông tin tập huấn đào tạo theo tín chỉ quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-va-khoa-phan-hieu-thuoc-dai-hoc-hue-dang-ky-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Khoa GDTC thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc đăng ký môn học GDTC, cụ thể như sau: (xem file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-phuong-thuc-to-chuc-dao-tao-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-trong-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Để đảm bảo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm thông báo đến quý Trường hình thức đào tạo trực tuyến áp dụng cho tất cả các học phần Tâm lý học 1, Giáo dục học 2, Đường lối CM của ĐCSVN và Kinh tế chính trị theo kế hoạch như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (thi trên giấy); Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hk3-nam-hoc-2019-2020-va-cac-lop-rieng-hoc-thu-7-chu-nhat-nam-hoc-2019-2020
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học GDTC HK3 năm học 2019-2020 và các lớp riêng học thứ 7, Chủ nhật năm học 2019-2020 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-chuan-bi-thuc-hien-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-danh-cho-khoi-hoc-vien-chuyen-nganh-ngu-van
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho học viên Văn bằng hai chuyên ngành Ngữ văn thực hiện học phần thực tập cuối khóa bắt đầu từ  20/8/2020 đến tháng 30/10/2020. Để thực hiện kế hoạch trên, Trường đề nghị học viên đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp và trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử học viên đi thực tập. Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-hoc-theo-mo-hinh-clb-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường và khoa trực thuộc Dại học Huế đăng ký các lớp học theo mô hình CLB trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất, Đại học Huế thông báo cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm): Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 2.152
Tổng số lượt truy cập: 11.401.269