thong-tin-tap-huan-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sv-cac-truong-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến toàn thể sinh viên của trường, khoa trực thuộc Đại học Huế các thông tin tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên quan trọng, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-trien-khai-day-hoc-truc-tuyen-mon-hoc-giao-duc-the-chat-danh-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-truong-va-cac-khoa-thuoc-dai-hoc-hue-khoi-khong-chuyen-nganh-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo tiến độ hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021, Đại học Huế thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến cụ thể như sau: (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-mien-hoac-tam-hoan-cac-hoc-phan-trong-chuong-trinh-mon-hoc-gdtc-doi-voi-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue
Đại học Huế thông báo cụ thể việc miễn hoặc tạm hoãn các học phần trong chương trình môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên các trường đại học thành viên, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-tin-ve-dao-tao-tin-chi-danh-cho-sinh-vien-nam-1-k18
Trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm 1 (K18) các thông tin quan trọng về đào tạo tín chỉ, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-hoc-tap-cua-sinh-vien-nam-1-k18-trung-tuyen-dot-chinh-thuc-bang-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và nhập học của sinh viên năm 1 (K18), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Chi tiết...
thong-bao-thay-doi-thoi-gian-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-mon-hoc-gdqpan-nam-hoc-2020-2021
Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian thi HKIII năm học 2020-2021 cụ thể như sau, vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-kthp-giao-duc-the-chat-danh-cho-cac-lop-rieng-hkii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi KTHP Giáo dục thể chất dành cho các lớp riêng HKII năm học 2020, xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoc-ky-3-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-cai-thien-diem-tra-no-cac-hoc-phan-con-thieu-diem-hoac-bo-sung-cac-hoc-phan-chua-hoc-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường, khoa thanh viên của Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu hoặc bổ sung các học phần chưa học trong chương trình môn học GDTC, ĐHH tổ chức học kỳ 3 năm học 2020-2021, cụ thể như như sau (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm). Chi tiết...
tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19
Thực hiện Công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 6/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế yêu cầu: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-mon-hoc-gdtc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau (xem chi tiết toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-ke-hoach-hoc-ky-2-nam-hoc-2020-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của trường một số thông tin quan trọng như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-kinh-phi-hoc-gdqpan-qua-tai-khoan-ngan-hang-6024adc1a0b5b
Trung tâm GDQPAN, Đại học Huế thông báo kế hoạch nộp kinh phí học GDQPAN qua tài khoản ngân hàng cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-hoc-tap-qua-mang-cho-sinh-vien-trong-thoi-gian-khong-hoc-tap-trung-de-phong-dich-covid-19-6024aba639826
Thực hiện thông báo số 90/TB-ĐHNN của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai dạy học trên Hệ thống dạy học trực tuyến (LMS) cho học kỳ 2, năm học 2020-2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên những nội dung sau: (Xem thông báo đầy đủ đính kèm: Thông báo  ) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-dang-ky-hoc-cac-lop-rieng-vao-thu-7-va-chu-nhat-hang-tuan-trong-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-co-nguyen-vong-hoc-cai-thien-cac-hoc-phan-dang-thieu-diem-trong-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-the-chat
Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021
Do tình hình covid diễn biến phức tạp ở một số địa phương, mặc dù tình hình ở tình Thừa Thiên Huế vẫn an toàn nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về ăn tết với gia đình, Trường quyết định cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Ngoại ngữ Không chuyên, Giáo dục Thường xuyên, Sau Đại học của Trường nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu bắt đầu từ chiều hôm nay, ngày 01/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-xet-tot-nghiep-dai-hoc-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo quyết định ban hành quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vui lòng xem cụ thể ở file đính kèm.  Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-5fdc50f10f237
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên giấy), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-5fc5ecb080f56
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên giấy), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-theo-thong-tu-232017tt-bgddt-5fc5eb81d51b0
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tuyen-thuc-tap-sinh-thuc-tap-tai-trung-tam-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dai-hoc-hue
Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Đại học Huế thông báo tuyển thực tập sinh thực tập tại trung tâm, xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.638
Tổng số lượt truy cập: 11.401.087