Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các Nghiên cứu sinh về công tác tổ chức Bảo vệ Tiểu luận tổng quan, cụ thể như sau:  Chi tiết...
Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa tuyển đợt 1 và đợt 2 năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các Anh (Chị) học viên (có tên trong file danh sách đính kèm) có mặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế để làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Chi tiết...
Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ không chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào các lớp đại học loại hình: Bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh và Liên thông, ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2015, phòng thi, lịch thi và kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quyết định công nhận trúng tuyển cao học khóa tuyển đợt 1 và đợt 2 năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các Anh (Chị) học viên (có tên trong danh sách đính kèm) đến làm thủ tục nhập học và nhận kế hoạch học tập, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 677
Tổng số lượt truy cập: 11.401.424