Thông tin dành cho các lớp SP Tiếng Anh Liên thông Bà Rịa Vũng Tàu và DakLak 10-11-2020

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh Liên thông K16 Bà Rịa Vũng Tàu và DakLak cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 827
Tổng số lượt truy cập: 11.450.897