Thông tin cho các lớp liên thông K15 tại Gia Lai và Đắklak 02-06-2020

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi các thông tin cần thiết đến sinh viên các lớp Tiếng Anh bằng 2 K15 tại Gia Lai và Đăk Lăk cụ thể như sau (xem chi tiết file đính kèm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.179
Tổng số lượt truy cập: 11.451.053