Hướng dẫn các bước khai hồ sơ nhập học trực tuyến 18-09-2021

Thí sinh truy cập vào đường link https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/sinhvien (hệ thống sẽ mở lúc 08h00 ngày 20/9/2021 đến 17h00 ngày 23/9/2021) và đăng nhập vào phần mềm khai hồ sơ nhập học online thực thiện các bước ở phần HỖ TRỢ NHẬP HỌC để chuẩn bị các thủ tục:


* Tài khoản: 
Mã sinh viên
* Mật khẩu: Số CMND/Số CCCD
I. BƯỚC 1
Nhập đầy đủ các thông tin trong phần THÔNG TIN SINH VIÊN ⇒ nhấn LƯU trước khi qua Bước 2.
* Lưu ý: 
Mã số BHXH gồm 10 chữ số, được ghi trên thẻ BHYT (tính từ phải qua trái).
II. BƯỚC 2 
Chọn các mục giấy tờ theo yêu cầu, điền thông tin, in PHIẾU THU NHẬN SINH VIÊN, LÝ LỊCH SINH VIÊNBẢN CAM KẾT PHÒNG CHỐNG MA TÚY và mang theo để nộp vào ngày nhập học tại Trường (đối với thí sinh nhập học trực tiếp).
* Lưu ý: Đối với những trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện: nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo Mục II trong kế hoạch nhập của Trường: 
http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-ve-viec-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021
III. BƯỚC 3
Sinh viên chuẩn bị các khoản thu để nhập học.
* Lưu ý:
- Đối với thí sinh nhập học tại Trường: Nộp trực tiếp trong ngày nhập học;
- Đối với thí sinh nhập học trực tuyến/gửi hồ sơ qua bưu điện: Thực hiện đầy đủ các bước ở Khoản 2, mục III trong kế hoạch nhập học của Trường: 
http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-ve-viec-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021
Sinh viên các ngành sư phạm được miễn học phí nên không cần chọn mục TẠM THU HỌC PHÍ, các mục khác thực hiện theo quy định. Các đối tượng miễn giảm khác sẽ được xét lúc nhập học trực tiếp (đối với thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện, Trường sẽ có thông báo sau khi duyệt hồ sơ);
IV. BƯỚC 4 
Chọn các loại dịch vụ sinh viên muốn đăng ký. Bộ phận Hỗ trợ sinh viên sẽ ghi nhận và chủ động thông báo khi triển khai dịch vụ.
V. BƯỚC 5
Xem lịch hẹn nhập học trong kế hoạch nhập học của Trường: 
http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-ve-viec-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021.
Hoàn tất thủ tục khai hồ sơ nhập học trực tuyến.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 4.028
Tổng số lượt truy cập: 13.532.323