Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Safe Exam Browser phục vụ thi KTHP HKI dành cho sinh viên 06-10-2021

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Safe Exam Browser trên máy tính để thi Kết thúc học phần dành cho sinh viên, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 14.354
Tổng số lượt truy cập: 11.401.271