Hướng dẫn thi trực tuyến trên hệ thống http://testing.hucfl.edu.vn/ dành cho sinh viên 13-10-2021

Tài liệu hướng dẫn thi trực tuyến trên hệ thống http://testing.hucfl.edu.vn/ dành cho sinh viên tham gia Kỳ đánh giá kết thúc học phần, năm học 2021 - 2022. Xem chi tiết file đinh kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     HDSV_LMS.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 3.254
Tổng số lượt truy cập: 11.401.075