Nhận và nộp Sổ quản lý sinh viên Học kỳ II, năm học 2016-2017 26-05-2017


Để công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 10 cũng như nắm được tình hình sinh viên Nội - Ngoại trú của sinh viên Khóa 11, 12, 13 trong học kỳ II, năm học 2016-2017 được thuận lợi,  Trường đề nghị Ban cán sự các lớp đến nhận và nộp Sổ quản lý sinh viên của lớp mình, triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú, tập hợp sổ theo đơn vị lớp và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CT HSSV).

(Xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.028
Tổng số lượt truy cập: 13.852.474