Cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên HKII năm học 2016-2017 03-07-2017

Nhà Trường đã tiến hành chuyển khoản học bổng KKHT và TCXH cho các sinh viên có tên trong Quyết định nhận học bổng KKHT và TCXH học kỳ II 2016-2017(theo file đính kèm). Đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản của mình, trường hợp chưa nhận được thì phải báo lại cho phòng CTHSSV (gặp Cô Tâm) để được giải quyết kịp thời trong thời gian từ ngày 3/7-7/7/2017.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 4.293
Tổng số lượt truy cập: 13.852.170