Thông báo đề cương hướng dẫn ôn tập thi tuyển dụng viên chức năm 2018 07-01-2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018 thông báo đề cương hướng dẫn ôn tập thi tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: (vui lòng tải file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 2.384
Tổng số lượt truy cập: 11.451.035