thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-dot-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2) như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Hội đồng tuyển dụng Viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-danh-sach-ung-vien-du-dieu-kien-du-xet-tuyen-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nghi-hoc-chieu-va-toi-ngay-18-10-2023
Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024
Căn cứ theo Tờ trình số 1418/TTr-BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước quy định về mức học phí của học kỳ 1, năm học 2023-2024. Vì vậy, để bảo đảm việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về kế hoạch tạm nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-va-ii-nam-hoc-2022-2023
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí. Vì vậy, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-tham-du-hoi-thao-quoc-te-ve-dao-tao-tieng-nhat
Hiệp hội nghiên cứu chuyển giao nguồn nhân lực Châu Á, với sự phối hợp của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hợp tác giữa các bên liên quan Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật". Chi tiết...
thong-bao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-nhat-2023
Ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa,...  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-03122023
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-dot-bo-sung
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 từ ngày 17/04/2023 đến hết ngày 29/06/2023 nhưng đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí theo thông báo số 323/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Trường.  Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-le-tot-nghiep-cho-sinh-vien-khoa-2019-2023
Thực hiện Kế hoạch năm học 2022–2023, Trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa học 2019-2023 và các khóa trở về trước được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, với một số nội dung cụ thể sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-cac-ky-thi-topik-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chính thức trở thành một trong những địa điểm được cấp phép tổ chức thi TOPIK tại Việt Nam từ kỳ thi TOPIK 87 (09/04/2023) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-dgnlnn-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-0272023
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 7/2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-quan-triet-va-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-2045
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 (sau đây gọi tắt là Chiến lược phát triển), Trường đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây: Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-ngay-4122022
Hội đồng thi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT ngày 4/12/2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-huy-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế thông báo: Do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Trung, để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Trường thông báo huỷ tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực Hán ngữ HSK và HSKK dự kiến diễn ra ngày 16/10/2022. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 94.535
Tổng số lượt truy cập: 12.925.775