thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2023-2024-va-gia-han-thoi-gian-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-lan-2
Căn cứ theo Quyết định số 2682/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc quy định mức thu, miễn giảm học phí năm học 2023-2024 cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 và gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 lần 2 như sau: Chi tiết...
thu-ngo-ky-niem-20-nam-thanh-lap-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đai học Huế, trường xin gửi Thư ngỏ đến các nhà giáo, cán bộ, viên chức, người là động và người học các thế hệ: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-lan-2-doi-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Căn cứ theo Quyết định số 2682/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc quy định mức thu, miễn giảm học phí năm học 2023-2024 cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để bảo đảm việc thu học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về mức thu và kế hoạch thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 (được điều chỉnh theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP) như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-khoa-boi-duong-can-bo-ra-de-thi-va-can-bo-cham-thi-noi-va-viet-theo-cac-dinh-dang-de-thi-dgnl-tieng-anh-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-nam-2024
Chương trình Bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi và Cán bộ chấm thi môn tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm bồi dưỡng cho cán bộ giảng viên/giáo viên tiếng Anh kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ra đề thi và chấm thi theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chi tiết...
thong-bao-dao-tao-va-cap-chung-chi-cho-nguoi-nuoc-ngoai-day-tieng-anh-tai-cac-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-tai-viet-nam
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo mở khóa Đào tạo và cấp chứng chỉ cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam Khóa 1, năm 2024. Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-dot-bo-sung
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 từ ngày 11/10/2023 đến hết ngày 27/12/2023 nhưng đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí theo thông báo số 1008/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Trường. Vì vậy, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 (đợt bổ sung) như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-dot-2
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2) như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-lich-xet-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Hội đồng tuyển dụng Viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-tuyen-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-2023
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập ứng viên dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-danh-sach-ung-vien-du-dieu-kien-du-xet-tuyen-vong-2-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023, ứng viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-nghi-hoc-chieu-va-toi-ngay-18-10-2023
Do tình hình mưa lớn tiếp tục cộng thêm điều tiết hồ chứa nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024
Căn cứ theo Tờ trình số 1418/TTr-BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước quy định về mức học phí của học kỳ 1, năm học 2023-2024. Vì vậy, để bảo đảm việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về kế hoạch tạm nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-va-ii-nam-hoc-2022-2023
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí. Vì vậy, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-tham-du-hoi-thao-quoc-te-ve-dao-tao-tieng-nhat
Hiệp hội nghiên cứu chuyển giao nguồn nhân lực Châu Á, với sự phối hợp của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hợp tác giữa các bên liên quan Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật". Chi tiết...
thong-bao-cuoc-thi-hung-bien-tieng-nhat-2023
Ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa,...  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-ngay-thi-03122023
Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật JLPT vào tháng 12/2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2022-2023-dot-bo-sung
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 từ ngày 17/04/2023 đến hết ngày 29/06/2023 nhưng đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí theo thông báo số 323/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Trường.  Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-le-tot-nghiep-cho-sinh-vien-khoa-2019-2023
Thực hiện Kế hoạch năm học 2022–2023, Trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa học 2019-2023 và các khóa trở về trước được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, với một số nội dung cụ thể sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 94.889
Tổng số lượt truy cập: 13.742.814