thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-ngay-4122022
Hội đồng thi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT ngày 4/12/2022, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-huy-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế thông báo: Do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Trung, để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Trường thông báo huỷ tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực Hán ngữ HSK và HSKK dự kiến diễn ra ngày 16/10/2022. Chi tiết...
thong-bao-cho-sinh-vien-hoc-vien-nghi-hoc-de-phong-chong-bao-lut
Thực hiện chỉ đạo theo Công văn hoả tốc số 1381/ĐHH-VP ngày 26/9/2022 của Giám đốc Đại học Huế về việc ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru), Nhà trường quyết định cho toàn thể sinh viên, học viên được nghỉ học ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ten-tieng-anh-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 2232/NQ-HĐT-ĐHNN ngày 29/11/2021 đã qui định tên tiếng Anh của Trường là thành University of Foreign Languages and International Studies, Hue University, thay thế tên tiếng Anh cũ là Hue University of Foreign Languages, Hue University. Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2022-629863c22b93c
Hội đồng Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 thông báo kết quả tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động đối với ứng viên trúng tuyển như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2022
Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Công nhận kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 cụ thể như sau (Danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-dang-ky-tham-gia-hoi-nghi-tu-van-tuyen-sinh-chuong-trinh-boi-duong-cap-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-va-huong-dan-cach-thuc-nop-ho-so
Căn cứ thông báo số 353/TB-ĐHNN ngày 17 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho người có bằng cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung). Để thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh, Trường trân trọng thông báo đến người học có nhu cầu một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-tac-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2022
Căn cứ vào Biên bản họp ngày 23/05/2022, Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo một số nội dung sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nghi-le-gio-to-hung-vuong-ngay-chien-thang-304-va-ngay-quoc-te-lao-dong-015
Thực hiện Luật Lao động về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Công văn số 407/ĐHH-VP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Đại học Huế về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ đối với cán bộ viên chức lao động như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-giang-day-va-hoc-tap-truc-tiep-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022
Trên cơ sở hướng dẫn mới về phòng chống dịch của Bộ Y Tế và tình hình dịch bệnh hiện nay của sinh viên và cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-4-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-3-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-xet-tuyen-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Trường thông báo đến các ứng viên quyết định công nhận kết quả xét tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, ứng viên vui lòng xem chi tiết thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-tra-lai-tien-hoc-phi-hoc-ky-1-2021-2022-cho-sinh-vien-chinh-quy-khoa-k18
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế xin thông báo Danh sách trả lại tiền học phí học kỳ 1 (2021-2022) cho sinh viên chính quy – Khóa K18 (file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022
Sau khi thực hiện thông báo số 790/TB-ĐHNN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ I, năm học 2021-2022, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-kiem-tra-phieu-dang-ky-du-tuyen-vong-1-va-trieu-tap-ung-vien-du-dieu-kien-du-tuyen-o-vong-2-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021
Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 vào ngày 31 tháng 11 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2021 thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ở vòng 1 và triệu tập các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (Danh sách kèm theo) về Trường để tham gia dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021. (vui lòng xem toàn văn thông báo ở file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-61c187a5c5d5e
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2021-2022-61af46ce8886b
Căn cứ theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 93.631
Tổng số lượt truy cập: 11.451.024