Thông báo điểm trúng tuyển Đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại hoc Huế 08-08-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển
(thang điểm 30)

1

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

21.75

2

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

18.00

3

7140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

20.50

4

7220201

Ngôn ngữ Anh

19.75

5

7220202

Ngôn ngữ Nga

15.00

6

7220203

Ngôn ngữ Pháp

15.75

7

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

21.00

8

7220209

Ngôn ngữ Nhật

20.25

9

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

21.50

10

7310601

Quốc tế học

15.00

11

7310630

Việt Nam học

15.00

 

Quý vị phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.867
Tổng số lượt truy cập: 11.451.108