Thông báo nộp học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 và gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 lần 2 29-03-2024

Căn cứ theo Quyết định số 2682/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc quy định mức thu, miễn giảm học phí năm học 2023-2024 cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 và gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 lần 2 như sau:

1. Thời gian nộp học phí

- Đợt 1: Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 19/05/2024.

- Đợt 2: Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 09/06/2024.

- Đợt 3: Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 23/06/2024.

Lưu ý: Sau các khoảng thời gian quy định nói trên, nếu sinh viên không nộp hoặc không đối chiếu tình trạng nợ học phí trên trang tín chỉ sau khi nộp trong khoảng thời gian 5 ngày kể từ ngày nộp tiền thì sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi quyền lợi liên quan nếu không đóng học phí theo quy định.       

2. Cách thức nộp học phí

Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 và học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 còn nợ (nếu có) phải nộp. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên sẽ nộp học phí trực tuyến bằng tài khoản Vietinbank cá nhân với quy trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Sinh viên truy cập website, đăng nhập vào chương trình quản lý sinh viên của trường bằng tài khoản cá nhân và lựa chọn thanh toán học phí  --> Hệ thống sinh mã hóa đơn cho giao dịch, gửi sang hệ thống cổng thanh toán  --> Cổng thanh toán hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán.

- Bước 2: Sinh viên nhập thông tin thẻ thanh toán à Cổng thanh toán xác định ngân hàng phát hành thẻ và chuyển tiếp giao dịch sang hệ thống VietinBank --> Hệ thống VietinBank xác thực chủ thẻ và sinh mã OTP.

- Bước 3: Sinh viên nhập mã OTP (được gửi qua số điện thoại sinh viên đã đăng ký) à Hệ thống VietinBank xác thực OTP và thực hiện giao dịch thanh toán, tự động trừ tiền trong tài khoản Thẻ Sinh viên và ghi có vào tài khoản của Trường.

- Bước 4: Hệ thống phần mềm của Nhà trường nhận được thông tin thanh toán thành công, tự động hạch toán gạch nợ cho Sinh viên --> Gửi thông báo thanh toán thành công cho Sinh viên.

Lưu ý: Số điện thoại sinh viên cung cấp cần cố định trong suốt quá trình học tại trường. Nếu có sự thay đổi sinh viên phải liên hệ và cung cấp ngay cho Ngân hàng Vietinbank.

3. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí

Trong quá trình nộp học phí, nếu sinh viên có thắc mắc liên quan đến học phí phải nộp, đề nghị sinh viên liên hệ KTV Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, trường Đại học Ngoại ngữ và các vấn đề liên quan đến thẻ ngân hàng liên hệ qua hotline hỗ trợ từ phía ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Huế trong giờ hành chính để được giải quyết.

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Lê Thị Thu Ngân

0905.693.937

Giao dịch viên phòng kế toán

Hồ Ngọc Quỳnh Mai

0944.206.420

Giao dịch viên phòng kế toán

Nguyễn Hoàng Quốc Thắng

0935.661.186

Cán bộ Quan hệ khách hàng

4. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí

Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên và Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong “Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”.

Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 5.567
Tổng số lượt truy cập: 13.532.331