Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật học kỳ I năm học 2017-2018 14-12-2017

Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 02 sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 1.886
Tổng số lượt truy cập: 13.852.215