Quyết định về cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018 18-06-2018

Sau khi hoàn thành công tác xét cấp học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018, Nhà trường đã ra Quyết định (theo file đính kèm) và chuyển khoản cho sinh viên qua tài khoản Vietinbank.

Đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản cá nhân trong thời gian sớm nhất của ngày hôm nay 18/06/2018. Sau thời hạn trên, nếu tài khoản sinh viên vẫn chưa nhận được thì đến báo ngay cho Trường thông qua Phòng CTHSSV (gặp Cô Tâm).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 3.034
Tổng số lượt truy cập: 13.852.439