Học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 03-01-2018

Nhà Trường đã chuyển học bổng KKHT và TCXH học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho tất cả sinh viên có tên theo Quyết định (có file đính kèm) qua số tài khoản Vietinbank cá nhân của sinh viên.

Đề nghị sinh viên có tên nhận học bổng KKHT và TCXH nhanh chóng kiểm tra tài khoản của mình. Trường hợp nào chưa nhận được thì cần đến Phòng CTHSSV báo trực tiếp cho Cô Thảo Tâm trong thời gian sớm nhất.

FILE ĐÍNH KÈM:
     Khoi_SP.pdf
     quyet_dinh.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 3.326
Tổng số lượt truy cập: 13.852.212